Förstå framtiden först

Infotek

Samordnad kollektivtrafik på landsbygd - Del 2

Det är en utmaning att erbjuda attraktiv kollektivtrafik till en rimlig kostnad i landsbygdsområden. Samtidigt är det viktigt att även i glest befolkade områden bygga upp attraktiva trafiksystem med kollektivtrafiken som en viktig del. I samband med detta har frågan om samordning av olika samhällsbetalda transporter
kan bidra till en attraktivare kollektivtrafik i glest befolkade områden ställts i många sammanhang.

Filnamn: 2011_05_Slutrapport_Samordnad_kollektivtrafik_pa_landsbygd_Del2_vers1_0.pdf
Filtyp: PDF
Kategori: Rapporter
Författare: Anja Quester,
Skapad datum: 2011-05-27
Filstorlek: 830 kB