Förstå framtiden först

Infotek

Trender med påverkan på samhällsplaneringen – Omvärldsanalys med fokus på transport, infrastruktur och bebyggelse

Genom en litteraturstudie har ett antal trendområden och deltrender identifierats och därefter analyserats utifrån deras förväntade påverkan på främst infrastruktur och bebyggelse. Trendområden som studerats är bl a urbanisering, befolkningsutveckling, klimatförändringar, naturresurser och miljö, livsstilstrender och ny teknik.

Filnamn: Trender_med_paverkan_pa_samhallsplaneringen__2012_69_skickad.pdf
Filtyp: PDF
Kategori: Rapporter
Författare: Christer Ljungberg, Rasmus Sundberg, Björn Wendle
Skapad datum: 2012-07-04
Filstorlek: 314 kB