Förstå framtiden först

Infotek

Trygga och säkra gångmiljöer för äldre fotgängare – Jämförelse av upplevelser och objektiv säkerhetssituation

Gång är ett viktigt transportsätt för äldre personer och äldres mobilitet påverkas till stor del av olika trygghetsrelaterade barriärer i gångmiljön. Samtidigt är säkerhet en viktig planeringsparameter. Ibland hänger trygghet och säkerhet inte samman; det finns miljöer och situationer som är säkra, men som ändå upplevs otrygga och därmed undviks.

Filnamn: 2011_27_Skyltfonden_Trygga_och_sakra_gangmiljoer_for_aldre.pdf
Filtyp: PDF
Kategori: Rapporter
Författare: Hanna Wennberg
Skapad datum: 2011-05-31
Filstorlek: 1.2 MB