Förstå framtiden först

Infotek

Trygga och säkra korsningspunkter mellan cyklister och fotgängare

Vårt samhälle genomgår en urbanisering, där städerna förtätas och antalet fotgängare och cyklister behöver öka för att skapa mer hållbara trafiksystem och attraktivare stadsrum. Fotgängare och cyklister har tidigare blandats och hanterats som en homogen grupp, men idag vet vi att dessa två trafikantgrupper har skilda behov och förväntningar på infrastrukturen.

Filnamn: 2015_80_GC_Korsningspunkter_slutrapport_v1.2_skickad.pdf
Filtyp: PDF
Kategori: Rapporter
Författare: Ulf Eriksson, Annika Nilsson, Malin Gibrand, Caroline Ljungberg, Jacob Witzell, Joakim Slotte
Skapad datum: 2015-10-15
Filstorlek: 3.2 MB