Böcker

  Böcker

  Välkommen till Trivectors bokhandel! Här finner du böcker och kompendier som vi tagit fram själva eller i samarbete med andra organisationer eller medförfattare.

  Betalning sker via faktura efter leverans.

  Allmänna villkor för bokköp

  Dare! Win!

  NYHET: Dare! Win! – Business Process Orientation for Everyone

  Nu finns boken Våga vinn även på engelska.

  In the long run, the foundation of process orientation is a customer-driven, efficient, cross-bordering and engaging collaboration in the business processes of the organisation. It is everyone´s participation and the crucial difference in the daily that makes process orientation successful. In other words, everyone must understand and be involved in the process orientation. The brand-new book “Dare! Win! – process orientation for everyone” is based on this particular need.

  Våga vinn

  Våga vinn – processorientering för alla

  En bok om processorientering och verksamheters utveckling som vänder sig till alla medarbetare. Även om långt ifrån alla driver verksamhetsutveckling så berör det alla. Våga vinn har två kompletterande delar. På vänstersidorna får du följa hur restaurangen Emmas Kök startas, kämpar och utvecklas till en välfungerande och processorienterad verksamhet. På högersidorna ges kommentarer och fördjupning för den som vill veta ännu mer om verksamhetsutveckling och processorientering.

  Processbaserad verksamhetsutveckling

  Processbaserad verksamhetsutveckling

  Boken beskriver alla de faser som ingår i en förändringsprocess, från arbetet med att skapa medvetande om problem och möjligheter, via identifiering, kartläggning, mätning, analys, utveckling och etablering av processer, till hur man möter framtidens utmaningar i en kundfokuserad verksamhet. Andra upplagan.

  ”För den som verkligen vill lära sig mycket om processer är detta den svenska bibeln”, Kvalitetsmagasinet nr 2/2013

  Kajer mot det gröna

  Vi måste få till ett bättre stadsbyggande som både tar hänsyn till att vi behöver bygga mer och att vi behöver värna skog och åkermark. Nu finns en ny handbok med verktyg, dialogmetoder och exempel på för hur vi kan skapa ett mer hållbart gränssnitt mellan förorten, staden och omgivande natur.

  Myter och sanningar om städer, trafik och miljö

  Framtidsspaningar från Ljungbergs blogg 2006-2010.

  Blir våra städer bättre för att vi bygger externa köpcentrum? Har vi passerat peak oil? Är det meningsfullt att klimatkompensera? Ger nya vägar verkligen ny trafik? Måste alla ha en egen ko? Ljuger våra politiker? Dessa och många andra frågor diskuteras flitigt på Ljungbergs blogg. Här är boken som samlar de mest intressanta inläggen från åren 2006-2010.

  Trådbuss Landskrona

  Den 27 september 2003 invigdes trådbusslinjen i Landskrona. Därmed hade detta trafikmedel återkommit till Sverige efter nästan trettionio års frånvaro.

  Denna bok beskriver hur processen kring trådbussprojektet i Landskrona fortskred, från första förslag, via utredningar om andra trafikformer, fram till byggprocess och idrifttagandet. Innehållet baseras på intervjuer med personer som varit delaktiga i processen, på utredningar och studier och på historiskt material.

  På spaning efter den tid som nalkas

  2038 på spaning efter den tid som nalkas

  Hur kommer livet att se ut 2038? Vill du läsa en gratisbok om det?

  Framtiden smyger sig på, så att det är lätt att missa revolutionen. I den här boken spanar skribenterna på den framtid som nalkas. Lär dig mer om det paradigmskifte vi alla står inför, och fundera över hur pass oskrivet bladet vi kallar framtiden egentligen är. Boken gavs ut som en del av Trivectors 25-årsfirande.

  ”En både inspirerande och initierad läsning”, de Libris 31 mars 2013

  I ljuset av framtiden_Styrning mot nollutsläpp år 2050

  I ljuset av framtiden – Styrning mot nollutsläpp år 2050

  Att vi lever i skuggan av framtiden är tydligt i klimatfrågan, där vi nu är på väg mot en tre till fyra grader varmare värld. Men vi lever också i ljuset av scenarier och färdplaner som visar att det går att begränsa uppvärmningen till under två grader genom kraftiga utsläppsminskningar under kommande årtionden.

  I ljuset av framtiden – Styrning mot nollutsläpp år 2050 är ett resultat av klimatforskningsprojektet LETS 2050 vid Lunds universitet.

  Kol-TRAST – planeringhandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

  En bra och väl fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Kollektivtrafiken bidrar också till städernas och regionernas utveckling. Kol-TRAST baseras på de kunskaper och erfarenheter som har kommit ut av EUprojektet PROCEED – ett planeringsverktyg för kollektivtrafik i små och medelstora städer. Kol-TRAST har därutöver kompletterats med resultat från svensk forskning. Handbokens fokus ligger på planering av kollektivtrafik i städer och tätorter.