Böcker

  Processbaserad verksamhetsutveckling

  Processbaserad verksamhetsutveckling

  Författare: Anders Ljungberg, Everth Larsson

  Format: inbunden

  Publicerad: 2001, andra upplagan, revisionsår 2012

  Språk: svenska

  ISBN: 9789144059761

  Pris

  Pris inkl moms: 360,40 kr (exkl moms: 340,00 kr)

  Kostnaden för frakt tillkommer.  Vi använder Postens porto.

  Köper du 10 böcker eller fler, bjuder vi på fraktkostnaden.

  ”För den som verkligen vill lära sig mycket om processer är detta den svenska bibeln”, Kvalitetsmagasinet nr 2/2013

  ”Boken får betraktas som unik i sitt slag på svenska och rekommenderas mycket varmt”,  Kvalitetsmagasinet nr 2/2013

  ”En redan bra bok som har blivit ännu bättre”, Bättre Produktivitet nr 8/2012

  Den nya upplagan av boken innebär en kraftig omstrukturering, väsentlig omarbetning och utökning baserad på erfarenheter av ytterligare tio års praktiskt arbete, undervisning och forskning inom processområdet och där de tankegångar, koncept och metoder som ursprungligen presenterades har legat till grund.

  Någon har sagt att ”förändring är det enda konstanta” och bokens innehåll har naturligtvis anpassats till dagens verklighet och värderingar i näringsliv, offentlig sektor och andra typer av organisationer. I kanske ännu högre grad än tidigare räcker den traditionella hierarkiska och funktionsorienterade organisationsformen inte till för att tillmötesgå dagens och morgondagens krav och förväntningar. Konkurrensen blir ständigt hårdare, utvecklingen snabbare, utrymmet för felsatsningar allt mindre och anpassningsförmågan allt viktigare. Inget kan rädda ens den mest framgångsrika organisation om den inte fortsätter utvecklas i snabb takt.

  Boken täcker alla de faser som ingår i en förändringsprocess, från arbetet med att skapa medvetande om problem och möjligheter, via identifiering, kartläggning, mätning, analys, utveckling och etablering av processer, till hur man möter framtidens utmaningar i en kundfokuserad verksamhet. Ökad fokus har lagts bl a på att besvara frågan ”hur ?” och på processer i ett fortvarighetstillstånd men också på ledningsprocesser, på anpassning till dagens linjeorganisation samt på att relatera processorienteringen till andra koncept för verksamhetsutveckling.

  Denna bok riktar sig till såväl studerande vid universitet och högskolor som till yrkesverksamma praktiker med ledningsuppgifter eller ansvar för verksamhetsutveckling.