Böcker

  Trafikantbeteende

  Författare: Inger Linderholm

  Format: kompendium

  Publicerad: 2012

  Språk: svenska

  ISBN: nej

  Pris

  Pris inkl moms: 157,94 kr (exkl moms: 149,00 kr)

  Kostnaden för frakt tillkommer.  Vi använder Postens porto.

  Köper du 10 böcker eller fler, bjuder vi på fraktkostnaden.

  Arbetar du med utbildning inom transportområdet. Ska du förmedla fakta om hur vi beter oss i trafiken och varför vi gör som vi gör? Eller behöver du för egen del uppdatera dig inom området?

  Vi vet idag att trafikanter löper olika stor risk att råka ut för olyckor. Oskyddade trafikanter löper större risk än dem som färdas i bil eller på buss och unga trafikanter har högre olycksrisk än äldre. Varför är det så?

  I Trafikantbeteende – ett kompendium får du en sammanställning av aktuell kunskap om trafikanters beteende och vad som kan påverka olika trafikanters olycksrisk. Kompendiet innehåller aktuell olycksstatistik och olika förklaringsvariabler till vårt beteende i trafiken. Fokus ligger på unga trafikanter, som är de mest olycksdrabbade. Den kunskap som serveras bygger på aktuella forskningsresultat och du får också en inblick i hur man på olika sätt kan påverka beteendet. Kompendiet används idag på flera trafiklärarutbildningar.