Förstå framtiden först

Batteriskyltar

Presentationsenhet – Batteriskyltar

Alla hållplatser har inte tillgång till konstant strömmatning. För att kunna visa realtid även på dessa platser erbjuder vi två olika typer av batteriskyltar, beroende på om installationsplatsen har tillgång till belysningsström nattid eller ej.

Flexpaper - Solcellsdriven batteriskylt
NBS14B – Batteriskylt

Två typer av batteriskyltar

  • Flexpaper – Solcellsdriven batteriskylt
  • NBS14B – Batteriskylt som laddas med belysningsström nattetid

Läs mer

Ladda ner vårt produktblad om NBS 14B

Läs mer om Flexpaper (Engelska)

Mer information

Kontakta gärna oss om du vill veta mer.