Förstå framtiden först

DSP - utomhusbruk

Presentationsenhet DSP för utomhusbruk

Om du behöver en klimat- och vandalskyddad kapsling för digital skyltning så erbjuder vi konkurrenskraftiga lösningar i vårt DSP-sortiment. Du får en välbeprövad och tålig presentationsenhet för 24/7-drift.

digital bildskärm i utomhusmiljö

Ljusstarka bildskärmar

Att kunna visa information och rörlig media på digitala bildskärmar i utomhusmiljö intresserar allt fler företag och myndigheter. Begränsningen har tidigare varit att bildskärmar inte kunnat placeras i direkt solljus på grund av att de är för ljussvaga och inte tålt värme tillräckligt bra. Nu är detta inte längre något hinder. Trivector har tagit fram extra ljusstarka bildskärmar med 2500 candela för utomhusbruk där skärmens bakgrundsljus justeras efter omgivningsljuset, vilket innebär full ljusstyrka soliga dagar och reducerad nattetid.

Lång erfarenhet av utomhusskyltar

Vi har mer än 20 års erfarenhet av skyltinstallationer i olika utomhusmiljöer exempelvis stationsområden, busshållplatser, arenor och andra offentliga miljöer där kraven är extra tuffa. Våra produkter kan monteras på vägg, stolpe eller med takpendel beroende på installationsplatsens förutsättningar.

Se filmen som visar våra skyltar med pekskärmsteknik.

Läs mer

Mer information

Kontakta gärna oss om du vill veta mer