TriControl miljökort™

  Presentationsenheter med miljön i fokus

  Digitala informationsskärmar blir allt vanligare i den offentliga utomhusmiljön. För att dessa skärmar skall kunna fungera tillfredställande såväl på dagen under soliga stunder som nattetid så behöver presentationsenheten kunna anpassa sig till olika ljusförhållande. Dessutom så är miljön i allt större fokus vilket leder till miljökrav på minskad energiförbrukning samt förlängt produktliv. Trivector har för detta ändamål utvecklat en smart funktion kallad TriControl miljökort™. Resultatet blir att:

  • effekt­förbrukningen minskar. Med minskad effektförbrukning följer även en lägre klimatpåverkan. En genomsnittlig presentationsenhet med LCD-display förbrukar vid full ljusstyrka och ventilation hundratals watt. När omgivningsljuset är begränsat går det att halvera energiförbrukningen utan att det påverkar den som tittar på skärmen.
  • lägre energikostnader.
  • förlängd livstid för utrust­ningen.

  För ett resecentrum med hundratals enheter i drift dygnet om innebär detta stora miljöbesparingar.

  TriControl

  Så här går det till

  I TriControl sitter en mikroprocessor som samlar in och bearbetar värden från ett antal sensorer: ljussensor, pixelövervakare samt tempe­ratursensorer. Ett program i presentationsenhetens styrdator anpassar sedan driften beroende på informationen från dessa sensorer.

  Larm i kritiskt läge

  TriControl kan även användas för att larma vid kritiska mätvärden. Sådana kan vara ett tecken på att förebyggande underhåll behövs för att undvika att skärmen inte kan visa information. Dessutom kan enheten utrustas med en G-sensor som kan larma om skärmen utsätts för yttre påverkan.

  Äldre enheter kan bli som nya

  TriControl finns som tillval till alla Trivectors nya presentationsenheter för utomhusplacering. Vi kan även erbjuda TriControl i form av en modul för eftermontage i redan installerade enheter. På så vis kan du höja värdet – och förlänga produktlivet – på de investeringar du redan gjort och bidra positivt till vår miljö.

  Mer information

  För mer information kontakta

  P-O Diderot

  marknadschef Trivector System

  diderot@trivector.se

  010-456 57 16