Förstå framtiden först

Buller Tåg

Beräkna buller från spårtrafik med Buller Tåg

Buller från tåg

Buller Tåg är ett Windowsbaserat program för beräkning av tågbuller. Eftersom det är komplicerat att mäta bullernivåer, samtidigt som resultatet ofta är osäkert, genomförs oftast beräkningar istället.

Olika typer av tåg och spårvagn

Med Buller Tåg kan du räkna på upp till åtta delsträckor som påverkar en mottagare på en och samma gång. Programmet räknar ut både ekvivalentnivån och maxnivån och täcker från och med version 5.2 elva olika tågtyper. I version 5.2 kan du också räkna på 6 olika typer av spårvagnar.

Programmet är mycket lättanvänt – behärskar du teorin bakom modellen så är du igång direkt.
Buller Tåg används idag i hela Sverige av såväl kommunala förvaltningar som av Trafikverket och konsultfirmor. Aktuell version av programmet är 5.2.

Grund i Naturvårdsverkets modell

Buller Tåg, version 5.2 grundar sig på den senaste nordiska modellen: ”Buller från spårbunden trafik”, Rapport 4935, Naturvårdsverket 1999 med tillägg för nya tåg- och spårvagnstyper i enlighet med ”Bulleremissioner från nya svenska tågtyper”, WSP Akustik, 2004-11-04, "Indata till bullerberäkningsmetoder för motorvagn X60", VTI notat 9-2010, "Elmotorvagn Coradia Duplex – Littera X40, Indata till beräkningsmodellerna NMT och Nord 2000” WSP Akustik, 2012-02-06, "Spårvagnar ASEA/ASJ M28, Hägglund M29, ASEA M31 och Anzaldobreda M32" WSP 2011-12-21 och "Mätning av buller och vibrationer från olika spårvagnstyper vid olika hastighet och typ av spårbädd" Ramböll Akustik 2008-01-28.

Mer information

Mer information om Buller Tåg får du i vårt produktblad om Buller Tåg eller genom att kontakta


Pris och villkor

Grundlicens *Extralicenser * **
Fullversion
Buller Tåg NMT 5.211 0006 600
Uppgradering:
Buller Tåg NMT 5.2 från Buller Tåg 4.x eller 5.0 ***3 5002 100

*  Ett års användar- och serviceavtal ingår (gäller även vid köp av uppgradering).
**  Rabatterade extralicenser får köpas av samma kontor/avdelning som har grundlicensen.
***  Uppgradering är gratis för de som sedan tidigare har support/serviceavtal för Buller Tåg 5.0.

Alla priser exklusive moms och med reservation för framtida prishöjningar. Licenserna gäller för namngiven användare. Är ni flera personer som ska använda programmet krävs en licens per person. Betala mot faktura på 30 dagar netto. Vid försenad betalning tar vi ut dröjsmålsränta med gällande diskonto +8%.

Om serviceavtalet

I Trivectors användar- och serviceavtal ingår både uppdateringar inom samma grundversion och support. Efter det inledande året kostar avtalet 1 000 kr/år och användare för Buller Tåg. Avtalet kan sägas upp senast tre månader innan det löper ut, om du inte önskar användar- och serviceavtal under det kommande året. Utan användar- och serviceavtalet har du varken rätt att använda programmet eller tillgång till support och uppdateringar.

Beräkningsmanual

Beräkningsmanual för Buller Tåg

Ladda ner Buller Tåg

Om versionerna

I version 5.2.2.0 (respektive 5.0.0.2 för de som endast har äldre licenser för 5.0) har vi rättat fel som gäller alla versioner fr o m version 4.0. Felet rör korrektion för reflekterande skärm där skärmeffekten, i de fall det finns reflekterande skärm, inte har hanterats på ett korrekt sätt i programmet. De ännu senare versionerna 5.2.3 och 5.2.4.1 innebär endast snyggare inställning av bildskärmsvisning och utskrifter.

Beställ Buller Tåg

Beställ här!

Kurs i Buller Tåg

Gå gärna en kurs och lär dig mer om programmet Buller Tåg.

Frågor om programmet?

Har du frågor om Buller Tåg? Läs först i vår FAQ.