Förstå framtiden först

Capcal

Capcal beräknar framkomlighet i korsningar

Trafikkorsning med trafiksignaler

 Capcal kan hjälpa dig att besvara frågor som:

  • Hur hårt belastad är korsningen?
  • Vad händer när arenan drar extra publik?
  • Uppnår korsningen VGUs riktlinjer?
  • Vad blir den samhällsekonomiska nyttan av att bygga om till cirkulationsplats eller trafiksignal?

Kalkylverktyg

Capcal - exempel

Capcal är ett program för beräkning av kapacitet och framkomlighet i korsningar. Capcal hanterar korsningar med väjningsplikt, stopplikt, cirkulationsplatser och trafiksignaler. Dessutom går det att räkna kapacitet på skyttesignal. Programmet ger resultat så som belastningsgrad, kapacitet, fördröjning och kölängder på körfältsnivå. I Capcal går det även att göra samhällsekonomiska beräkningar baserat på kalkylvärden från senaste ASEK-version och Effektkataloger från Trafikverket.

Capcal beräknar kapacitet utifrån Trafikverkets metodbeskrivning för kapacitetsberäkning, TRVMB.

Visa upp dina resultat

Jämförelser av olika scenarier i Capcal

Skapa jämförande grafer, eller en graf för varje scenario med staplar för olika resultat. Du kan också använda funktionen tabell-utdata för att exportera resultatet från flera korsningsfiler samtidigt. Bra om du vill bearbeta resultaten vidare eller visualisera dem externt.

Mer information

Mer information om Capcal får du i vårt produktblad om Capcal.
Har du frågor vänd dig i första hand till capcal-support. Du kan också kontakta:


Pris och villkor

Grundlicens *Extralicenser * **
Fullversion
Capcal 424 50014 700
Uppgradering:
Capcal 4 från Capcal 3.3 ***5 8003 500

*  Ett års användar- och serviceavtal ingår (gäller även vid köp av uppgradering).
**  Rabatterade extralicenser får köpas av samma kontor/avdelning som har grundlicensen.
***  Uppgradering är gratis för de som sedan tidigare har support/serviceavtal för Capcal 3.9.

Alla priser exklusive moms och med reservation för framtida prishöjningar. Licenserna gäller för namngiven användare. Är ni flera personer som ska använda programmet krävs en licens per person. Betala mot faktura på 30 dagar netto. Vid försenad betalning tar vi ut dröjsmålsränta med gällande diskonto +8%.

Om serviceavtalet

I Trivectors användar- och serviceavtal ingår både uppdateringar inom samma grundversion och support. Efter det inledande året kostar avtalet 1 000 kr/år och användare för Capcal. Avtalet kan sägas upp senast tre månader innan det löper ut, om du inte önskar användar- och serviceavtal under det kommande året. Utan användar- och serviceavtalet har du varken rätt att använda programmet eller tillgång till support och uppdateringar.

Beställ demo-version

Kontakta Leif Linse för en gratis demoversion av Capcal. Demoversionen är begränsad på så vis att det inte går att göra några beräkningar.

Kurs i Capcal

Gå gärna en kurs och lär dig mer om trafikanalys med Capcal.

Beställ Capcal

Beställ här!

Kurs i Capcal

Gå gärna en kurs och lär dig mer om trafikanalys med Capcal.