Förstå framtiden först

TRavelVU

TRavelVU – appen som detekterar resor

TRavelVU är ett nytt sätt att samla in data för resvaneundersökningar som bygger på att man genom mobiltelefonens GPS följer en persons rörelser. Detta gör det möjligt att få fram helt ny typ av data och bättre precision kring resvanor. 

TRavelVU - app för resvaneundersökningar

TRavelVU är ett datainsamlingsverktyg för insamling av resvanedata via mobiltelefoner. Med hjälp av den teknik som finns i dagens smarta telefoner, och avancerade algoritmer i analysprogramvaran registrerar TRavelVU resor och aktiviteter där emellan.

Se filmen om TRavelVU

Bygger på kombination av teknik och människa

För varje del i din reskedja tar TRavelVU fram information om tid, färdmedel/aktivitet, sträcka, hastighet och resväg. Som användare granskar du analysen, ändrar där det ev. behövs och godkänner att beskrivningen av dagen är rätt. Idag detekterar TRavelVU sju olika färdmedel, och som användare kan välja att justera till ytterligare tio. Dina aktiviteter anger du själv första gången, och TRavelVU gissar därefter att du gör samma aktivitet nästa gång du kommer tillbaka till den platsen, men du kan naturligtvis ändra om du gör något annat. Som användare får du en tydlig bild av hur din dag ser ut, och kan samtidigt få sammanställningar över dagen, veckan och månadens resor.

Helt nya analysmöjligheter

TRavelVU är utvecklat med användarvänligheten i fokus och ger oanade möjligheter på analyssidan.  Bättre precision i t.ex. avstånd och tid samt geografisk information ger nya möjligheter till mer detaljerade och geografiska analyser. Kartor som visar hur transportsystemet används av olika färdmedel och grupper, analyser av väntetider i kollektivtrafiken inom olika områden är några av möjligheterna som finns.
TRavelVU finns naturligtvis både för iPhone och Andriod.

Mer information

Nu har du som intresserad möjlighet att testa TRavelVU för att själv få känna på hur den fungerar. Kontakta någon av våra TRavelVU-utvecklare.

Webbinarium - Nya sanningar om resvanor - datainsamling med mobilapp
Ta del av filmen från vårt webbinarium "Nya sanningar om resvanor - datainsamling med mobilapp".
Webbinariet sändes 6 juni 2019.

Skärmbilder från TRavelVU