Var E Bussen?

  Appen Var E Bussen?

  Var E Bussen är en applikation för att kunna se realtidstrafik för en vald linje. Åker du buss i Karlstadområdet, på Gotland eller i Luleå får du hjälp att se var just din buss befinner sig i realtid.

  När du öppnar appen ska du först välja område: Karlstad, Luleå eller Gotland. Görs inget val, öppnas kartan för Karlstad per automatik.

  Välj hållplats från karta

  När du valt område, öppnas en karta över den aktuella platsen. Har du en giltig GPS-position så centreras kartan till denna position.

  Saknar du GPS-position så ger applikationen dig en standardposition. I detta fönster kan du också välja hållplats.

  Klickar du på anteckningsblocket uppe i högra hörnet får du en lista med namnen på hållplatserna.

  Välj hållplats från lista

  Om du klickar på anteckningsblocket uppe i högra hörnet på kartvyn, öppnas en lista över alla tillgängliga hållplatser i den aktuella platsen. Ett sökfält gör det enklare att hitta aktuell hållplats.

  Detta alternativ är bra för den som är van användare och vet vad hållplatsen heter, och inte vill leta efter hållplatsen på kartan.

   

  Vill du komma tillbaka till kartvyn, klickar du på kartan uppe i högra hörnet.

  Se vald hållplats

  Då en hållplats valts i något av de två första alternativen öppnas ett fönster för den valda hållplatsen. I detta fönster visas linjer som passerar denna hållplats, och deras kommande avgångar 1 timme framåt. På linjer med få bussavgångar, visas avgångar 4 eller 6 timmar framåt. Hållplats-fönstret är inte lägeskänsligt, det vill säga en vald hållplats visar linjer som går åt båda hållen, och inte bara åt ett håll. Läge och linjer kan väljas bort med urvalsknappen – symbolen ”papper med bock”.

  Då en linje valts öppnas ett fönster med en karta över den valda linjens linjesträckning. Alla hållplatser längs linjen visas och alla bussar som trafikerar linjen visas i realtid. Bussarna uppdateras var femte sekund.

  Från detta fönster kan man antingen trycka på

  • en ny hållplats, och då komma tillbaka till hållplatsfönstret, eller
  • trycka på en buss, och då få upp kommande hållplatser för den bussen, och när bussen anländer till dessa (självklart även detta i realtid vid möjlighet).

  Funktioner

  Det finns en del funktioner i appens olika fönster.

  • Uppdatera. Vid enkeltryck uppdateras fönstret, vid ett ”långt tryck” blir uppdatera-symbolen grön, och automatisk uppdatering sker var 15 sekund.
  • Vända linje. Symboliseras av två raka pilar gående åt motsatta håll. Då denna knapp trycks in så vänds linjen. Avgångs-hållplats blir ankomst-hållplats och vice versa. I de fall då en linje kan ha olika slutdestinationer så kommer nästa avgång i tid visas då linjen väljs. Detta gäller även då man vänder tillbaka linjen, och därför är det inte säkert att man får tillbaka exakt samma linjesträckning som den man valde från början (om man inte valde nästkommande i tid).
  • Zooma till min position. Symboliseras av en GPS symbol. Trycker du på denna knapp zoomar kartan in på din positionen. Har du inte någon position, används standardpositionen.
  • Zooma till linjen. Om du trycker på ”zooma till min position”, så ändras utseendet på den knappen till en bild på en karta med linjedragning. Trycker du på denna knapp, zoomar kartan ut så att hela linjen ses igen.
  • Dölja/visa hållplatser. Symboliseras av en hållplats-ikon med ett rött streck över, respektive en hållplats-ikon utan det röda strecket. Om du trycker på denna knapp döljs alla hållplatser förutom start och sluthållplats, alternativt alla hållplatser ritas tillbaka igen.
  • Symbolen anteckningsblock tar dig till listan med namn på hållplatser
  • Symbolen karta tar dig till kartan med hållplatser
  • Symbolen skiftnyckel tar dig till välj område och information
  • Symbolen papper med bock används för att göra ett urval för hållplatsen, ett visst läge eller en viss linje

  Bussarna har färgkoder.

  En grön buss innebär att den är online och uppdaterad inom de senaste 60 sekunderna.
  En gul buss innebär att den är online, men inte uppdaterad inom de senaste 60 sekunderna.
  En orange buss innebär att den saknar GPS. (Ej fullt stöd än)
  En röd buss innebär att den är offline. (Stöd för detta saknas)

  Applikationen finns för tillfället tillgänglig i Karlstad, Luleå och på Gotland, men förväntas i framtiden även till Uppsala.

  Mer information

  Vill du veta mer om Var E bussen, kontakta

  Niklas Unnhem

  Vd Trivector System, IT-chef Trivector Support

  niklas.unnhem@trivector.se

  010-456 57 06