Förstå framtiden först

Trafikantinformation

Trafikantinformation i realtid

Festivaler, höststormar, snökaos och andra större händelser brukar sätta kollektivtrafikens tillförlitlighet på prov. Idag får miljontals nordiska trafikanter dagligen tillförlitlig trafik- och störningsinformation från våra system – via talenheter och digitala skyltar, över internet och i mobiltelefoner. Vi skapar tillIT – tillit genom IT-system som ger resenärer och trafikledare den tillgängliga information de behöver, och kan lita på.

Digital skylt vid Båstad C

TriTrans är ett heltäckande, moduluppbyggt realtidssystem för trafikantinformation inom kollektivtrafik området. Moduluppbyggnaden ger ett flexibelt och stegvis utbyggbart system och kan integreras med andra system. Modulerna är fristående och deras arbetsuppgifter är väl avgränsade. Den enda länken mellan delsystemen är den information de sänder till varandra via fast definierade gränssnitt. Det gör att modulerna enkelt kan bytas ut eller uppgraderas utan att andra delsystem påverkas.

Stort antal TriTrans moduler

Vi erbjuder följande TriTrans moduler:

  • Centralsystem för realtidsprognoser och hantering av samtrafik
  • Presentationssystem – IntraInfo
  • Presentationsenheter
  • Fordonsdatorsystem – T14
  • Trafikledningssystem för buss – Vemos
  • Kommunikationssystem för radio och 3-4G
  • Internet och appar
  • Signalprioritering – RASC
  • APC system för passagerarräkning
Skiss över TriTrans moduler

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du vill veta mer