Förstå framtiden först

Trafikledningssystem Vemos

Trafikledningssystem Vemos

Vemos (Vehicle Monitoring System) är Trivectors trafiklednings- och centralsystem. Vemos kommunicerar med fordon för att i realtid sammanställa och vidarebefordra denna information till trafikledare och trafikanter. Vemos bygger på samverkande delprogram och kan grovt delas upp i tre huvuddelar:

 1. centralsystem,
 2. trafikledningssystem och
 3. analysprogram.
Vemos kommunicerar med fordon för att i realtid sammanställa och vidarebefordra denna information till trafikledare och trafikanter.

Funktioner i Vemos

Vemos har ett stort antal funktioner. Här är några exempel:

 • Ger besked om geografisk position för alla fordon i systemet
 • Visar tidtabellsavvikelser hos fordon i trafik
 • Rapporterar fel i utrustningen hos fordon i trafik
 • Larmar vid överfall
 • Centralsystem hanterar realtidsprognoser och samtrafik med mera
 • Analysverktyg för uppföljning med hjälp av historisk data
 • Gränssnitt för flera externa system
 • Konfigurering och hantering av signalprioritering
 • Öppet API som möjliggör för tredjeparts appar att visa realtidsinformation

Mer information

Kontakta gärna oss om du vill veta mer.