Trivectors produkter och tjänster berörs inte av Log4J

2021-12-17
IT-System

Trivector har sett över samtliga applikationer och tjänster vi levererar, inga har Log4J sårbarheten. Det är säkert att fortsätta använda våra lösningar i befintligt skick, ingen åtgärd behövs.

Detta gäller:
Presentationsenheter
Fordonsdator T14
Presentationssystem Intrainfo3
Trafikledningssystem Vemos
Buller Väg
Buller Tåg
Capcal
TravelVu

Mer information

För mer information kontakta Niklas Unnhem, IT-chef, 010-456 57 06