Förstå framtiden först

Jobba hos oss

Vill du jobba hos oss?

Några av Trivectors medarbetare med cyklar

Trivectors personal och verksamhet är fördelad på tre olika bolag och fyra kontor, men företagskulturen är gemensam – och stark.

Starkt engagemang för kunderna och för samhället

På Trivector…

…finns ett starkt och tydligt engagemang – för våra kundprojekt, för miljöfrågor och för samhället i stort. Många arbetar här just för att de får möjlighet att göra reell samhällsnytta på arbetstid.

…gillar vi samarbete. På Trivector finns en skön prestigelöshet och det är alltid lätt att få hjälp när man kör fast.

Ett hållbart arbetsliv

På Trivector...

…uppmuntrar vi medarbetarna att resa hållbart, dvs gå, cykla eller åka kollektivt i den mån det går. Vi strävar också efter energisnåla kontor, medvetna inköp och ökad miljökompetens.

…arbetar de allra flesta flextid. Vi undviker att förlägga möten på kvällstid. Det ska fungera att arbeta på Trivector även för dem som har små barn. Vi strävar också efter att planera våra projekt så att vi får lagom långa arbetsdagar och undviker stress.

…har vi gemensamma te- och kaffepauser. Dels för att det är nyttig att ta paus, men också för att det uppstår så många kreativa idéer när vi möts.

Vill förstå framtiden först

På Trivector...

…vill vi att medarbetarna ska stanna länge, utvecklas och trivas. Därför får alla anställda ägna tio dagar per år till kompetensutveckling.

…vill vi ligga i frontlinjen. Vi strävar ständigt efter att utveckla företaget med hjälpa av nya metoder, redskap och synsätt. Vi vill förstå framtiden först.

Prenumerera!

Vi bjuder på tips, inspiration samt erbjudanden om kurser och gratis frukostseminarier.

Starta prenumeration