Förstå framtiden först

Yrkesroller

Kategorier vi oftast anställer

yrkesroller på Trivector

Här är de kategorier som våra tre verksamhetsbolag – Trivector LogiQ, Trivector Traffic och Trivector System – oftast söker.

Trivector LogiQ

Verksamhetskonsult. Merparten av LogiQs nuvarande konsulter har teknisk plus ekonomisk examen samt forskarbakgrund. Men vi är öppna även för personer med andra kompetenser, till exempel beteendevetare och jurister. Det viktiga är ett stort och genuint intresse för organisationer. Se vår senaste annons.

Trivector Traffic

Civilingenjör med inriktning på trafikplanering, kollektivtrafik, trafiksäkerhet, transportinformatik, logistik, transporter, samhällsplanering och miljö. Är du intresserad av att arbeta hos oss är du välkommen att skicka in en intresseanmälan. Se vår senaste annons.

Trivector System

Ingenjör, högskoleingenjör, systemvetare eller civilingenjör som kan programmera system för data- och telekommunikation och/eller utveckla hårdvara, designa mönsterkort m m.

Servicetekniker som arbetar med våra produkter och hjälper kunderna när problem uppstår.

Våra utvecklingsmiljöer är framför allt Delphi, C++ samt olika typer av databaser, och våra arbets- och teknikområden är bl a TCP/IP, client/server, GPS, GSM, Mobitex, CAN och IBIS. Se vår senaste annons.

För samtliga bolag gäller:

Din kapacitet är i olika avseenden hög. Du har lätt för att samarbeta och lätt för att arbeta både självständigt och i grupp. Du ska vara social, lyhörd, självständig och resultatinriktad. Du har lätt för att skapa kontakter och är intresserad av att sälja dig själv och våra tjänster och produkter.