Förstå framtiden först

Konsulttjänster

Konsulttjänster inom två områden

Trivector erbjuder konsulttjänster inom två områden: Hållbara transporter samt processbaserad ledning och utveckling av verksamheter. Ett tredje område är forskning och utveckling - samtidigt är det grunden för allt vi gör.

Prenumerera!

Vi bjuder på tips, inspiration samt erbjudanden om kurser och gratis frukostseminarier.

Starta prenumeration

Förstå framtiden först

En värld utan flöden fungerar inte: inga transporter, ingen information och inga fungerande verksamheter. Vår mission är att optimera dessa flöden och göra dem mer hållbara. För att göra detta måste man förstå framtiden först.

Christer Ljungberg bloggar

Om städer, trafik, miljö och den framtid vi skall leva i

Urban bazar, nattåg, peak car och Jevons paradox

Anders Ljungberg bloggar

En blogg om verksamheters förmåga att skapa värde och utvecklas.