Förstå framtiden först

Aktuella projekt

Aktuella forskningsprojekt

Läs om våra aktuella forskningsprojekt.

Gångtrafik, cykeltrafik och trafiksäkerhet

Hållbar utveckling och transporter

Hållbar utveckling och godstransporter

Trafikplanering och strategier

Trafiksäkerhet