Förstå framtiden först

Avslutade projekt

Avslutade forskningsprojekt

Läs gärna om några av våra avslutade forskningsprojekt.

Gång och cykel

Hållbar utveckling och transporter

Mobility Management

Kollektivtrafik

Trafiksäkerhet och trygghet

Trafikplanering och strategier

Transport och handel