Förstå framtiden först

Hållbara Transporter

Vi arbetar med hållbara transporter - inget annat

Skapa det hållbara transportsystemet

Om man på allvar vill skapa ett transportsystem för en hållbar framtid krävs omfattande åtgärder inom många olika områden. Ny teknik är viktig, men det krävs också förändring av vårt beteende, hur vi planerar och dessutom olika styrmedel. Våra trafikkonsulter hjälper dig hitta lösningar som greppar helheten.

Tåg på bro, ett exempel på hållbara transporter.

För att nå målet hållbara transporter räcker det inte med ny teknik, vi måste ändra beteende, planering och hur vi styr också.

Vårt arbetssätt

Redan innan begreppet hållbar fanns arbetade vi med ett humanistiskt synsätt på trafiken. När du anlitar oss drar du nytta av vår kultur som står för seriositet, kreativitet och engagemang. Du får del av de senaste forskningsrönen och den senaste utvecklingen.

Kritiska framgångsfaktorer

Forskning

Samverkan

Engagemang

Forskning, samverkan och engagemang

Vi studerar framtiden genom att med stort engagemang studera och analysera aktuell forskning. För att nå ett bra resultat samverkar vi med våra kunder.

Christer Ljungberg bloggar

Om städer, trafik, miljö och den framtid vi skall leva i

Urban bazar, nattåg, peak car och Jevons paradox

Prenumerera!

Jag är intresserad av hållbara transporter och vill anmäla mig till utskick med:

  • tips och inspiration
  • erbjudanden om kurser
  • inbjudan till seminarier.

Kontakta oss

Vi är trafikkonsulter och har i över 30 år arbetat för det hållbara transportsystemet. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa till? Kontakta oss.