Förstå framtiden först

Beteende & dialog

Påverka resan genom beteende och dialog

Cykla eller köra bil?

Vi hjälper kunderna att förstå beteenden och att nå resultat effektivt

För att kunna påverka hur vi reser är det viktigt att förstå hur beteende- och normförändringar sker, på både individ- och samhällsnivå. Här är t.ex. mobility management ett viktigt verktyg att använda sig av. Det handlar även om samverkan och dialog, att idéer, förslag och resultat förankras och att viktiga intressenter verkar åt samma håll.

Kontakta oss

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Tjänster vi erbjuder inom Beteende och dialog

Mobility Management

Koncept för att främja hållbara färdmedel genom förändring av resenärers attityder och beteenden.

Omställning och beteendeförändring

Åtgärder för omställning av transportsystemet som förenklar ett hållbart resande.

Dialog och samverkan

Framgångsrik trafikplanering genom god samverkan och dialog.