Dialog och samverkan

  Workshops för framgångsrik trafikplanering

  Dialog och samverkan är starka verktyg som får allt större betydelse för framgångsrik trafikplanering. Oavsett förutsättningar kan vi hjälpa dig att lyckas.

  En framgångsrik trafikplanering är beroende av att den är förankrad och att viktiga intressenter verkar åt samma håll. Genom samverkan och dialog skapas något som är bättre och har större kraft än det som delarna själva producerar. Visioner, mål och lösningar som är väl förankrade kan verkligen göra skillnad och minska antalet skrivbordsprodukter som hamnar i bokhyllan.

  Verktyg för alla tillfällen och förutsättningar

  För både stora och små grupper, inom din egen organisation, mellan liknande organisationer, mellan tjänstemän, politiker och allmänhet har vi verktyg för att hjälpa dig att lyckas i det som är centralt för dig. I konceptet ”Future Search Workshop” arbetar upp till 70 personer tillsammans under tre dagar med ett utvalt ämne t.ex. kring vilket transportsystem vi vill ha i framtiden – och hur vi kommer dit. Men även i mindre och kortare möten kan en spännande och kreativ atmosfär skapas som driver ditt arbete långt.

  Samverkan och dialog

  Vi använder oss av väl beprövade dialog- och samverkansmetoder. En workshop kan vara ett fristående uppdrag där vi kommer in och förbereder, genomför och efterarbetar workshopen. Men kan lika gärna vara en del av ett uppdrag där vi även är med och tar hand om och vidareutvecklar resultaten. Eller vi kan komma in som en extern, neutral part och moderera dialoger, samverkan, konferenser mm. Det är din målsättning och ditt behov som styr.

  Exempel på dialog och samverkansprojekt där vi varit delaktiga:

  • SARETS – en gemensam trafikstrategi för Luleåregionen
  • LundaMaTs – Lunds kommuns trafikstrategi
  • Hur integrerar man jämställdhet i kommunens trafikarbete?
  • Identifiera forskningsfrågor för det nationella kunskapscentret för kollektivtrafik (K2)
  • PolySUMP – metoder för att skapa regionala trafikstrategier (EU-projekt)

  Samskapandeprocesser för mer hållbar mobilitet

  För att uppmuntra till mer hållbart resande behöver vi arbeta med normer. Vi behöver också utgå från människors olika förutsättningar. Vi på Trivector arbetar med samskapandeprocesser i form av Mobility Labs där vi tillsammans med användarna finner lösningar för mer hållbar mobilitet. Processen utgår från så kallade urbana labbar som har sina teoretiska rötter i ett forskningsfält som handlar om omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Man menar i detta fält att det finns ett behov av samskapande mellan användare, experter och beslutsfattare för en lärandeprocess som leder till nya innovationer och på sikt förändrade  normer och beteenden. Vi på Trivector kan delta i samskapandeprocesser som experter och vi kan planera och genomföra dem som processledare.

  Exempel på samskapandeprocesser där vi varit delaktiga:

  Kontakta gärna någon av våra workshopexperter

  Emeli Adell

  Affärsområdesansvarig Framtidens transporter

  emeli.adell@trivector.se

  010-456 56 22

  Caroline Ljungberg Toulson

  Caroline Ljungberg Toulson

  Affärsområdesansvarig Beteende & dialog

  caroline.ljungberg-toulson@trivector.se

  010-456 56 19