Förstå framtiden först

Dialog och samverkan

Workshops för framgångsrik trafikplanering

Lyckad samverkan och dialog är ett starkt verktyg som blir allt mer centralt för framgångsrik trafikplanering. Oavsett förutsättningar kan vi hjälpa dig att lyckas.

Future search workshop

En framgångsrik trafikplanering är beroende av att den är förankrad och att viktiga intressenter verkar åt samma håll. Genom samverkan och dialog skapas något som är bättre och har större kraft än det som delarna själva producerar. Visioner, mål och lösningar som är väl förankrade kan verkligen göra skillnad och minska antalet skrivbordsprodukter som hamnar i bokhyllan.

Verktyg för alla tillfällen och förutsättningar

För både stora och små grupper, inom din egen organisation, mellan liknande organisationer, mellan tjänstemän, politiker och allmänhet har vi verktyg för att hjälpa dig att lyckas i det som är centralt för dig. I konceptet ”Future Search Workshop” arbetar upp till 70 personer tillsammans under tre dagar med ett utvalt ämne t.ex. kring vilket transportsystem vi vill ha i framtiden – och hur vi kommer dit. Men även i mindre och kortare möten kan en spännande och kreativ atmosfär skapas som driver ditt arbete långt.

Samverkan och dialog

Vi använder oss av väl beprövade dialog- och samverkansmetoder. En workshop kan vara ett fristående uppdrag där vi kommer in och förbereder, genomför och efterarbetar workshopen. Men kan lika gärna vara en del av ett uppdrag där vi även är med och tar hand om och vidareutvecklar resultaten. Eller vi kan komma in som en extern, neutral part och moderera dialoger, samverkan, konferenser mm. Det är din målsättning och ditt behov som styr.

Exempel på dialog och samverkansprojekt där vi varit delaktiga:

  • SARETS – en gemensam trafikstrategi för Luleåregionen
  • LundaMaTs – Lunds kommuns trafikstrategi
  • Hur integrerar man jämställdhet i kommunens trafikarbete?
  • Identifiera forskningsfrågor för det nationella kunskapscentret för kollektivtrafik (K2)
  • PolySUMP – metoder för att skapa regionala trafikstrategier (EU-projekt)

Kontakta gärna någon av våra workshopexperter