Förstå framtiden först

Omställning och beteendeförändring

Ställ om för framtiden

Effektiviseringar och teknik räcker inte för att vi ska nå målet om hållbarhet för transportsektorn. Biltrafikens omfattning måste minska – och det kräver en omställning av såväl individers transportbeteenden som planering och beslutsfattande.

Omställningen genom förändrade beteenden ger många synergieffekter.

Utöver effektiviseringar och ny teknik behövs åtgärder för att ställa om transportsystemet så att det blir enklare att resa hållbart. Det finns mycket att hämta från forskningen som underlättar en omställning som annars kan kännas svår för många organisationer. Omställningen genom förändrade beteenden ger många synergieffekter med andra önskvärda effekter som till exempel bättre folkhälsa, bättre transportkapacitet och attraktivare städer.

Vi har kunskap och expertkompetens om hur strategier och planer kan tas fram, utformas och genomföras för en effektivare omställning.

Bland våra uppdrag och forskningspublikationer finns

  • Råd om bättre införande av åtgärder för långsiktig hållbarhet
  • Hur MM-kampanjer kan användas för effektivare omställning av transportsystemet
  • Snabb anpassning av transportsystemet mot sårbarhet och för beredskap
  • Kunskap om förändringsagenter
  • LETS 2050

Tjänster inom omställning

Tjänster som vi arbetar med inom området innovation är tex

  • Inspiration och coaching
  • Processledning
  • Strategier
  • Handlingsplaner
  • Nudging

Kontakta oss