Utvärdering

  Planering och utvärdering av mobilitetsprojekt

  Vill ni arbeta mer strategiskt i ert MM-arbete? Vi hjälper gärna till i planeringen och utvärderingen av mobilitetsprojekt.

  Boosta ert Mobility management-arbete med MaxQ!

  Ett sätt att strukturera och boosta MM-arbetet inom en organisation är att genomföra en MaxQ-utvärdering. MaxQ är ett system för kvalitetssäkring av organisationens arbete med Mobility management som utvecklades inom forskningsprojektet MAX. Ett antal nyckelfaktorer studeras för att bedöma MM-arbetet. Metoden ger information om styrkor och svagheter i arbetet, samt förslag på hur arbetet kan förbättras.

  Vi erbjuder dig och din organisation tre olika paket, för att boosta ert MM-arbete. Paketen passar organisationer av alla typer, både nybörjare och mer erfarna av MM-arbete, stora och små.

  Startpaket MaxQ – 50 000 kr

  Genomgång av organisationens MM-arbete som leder till övergripande rekommendationer kring hur organisationen kan utvecklas inom MM.

  • Genomgång av samtliga nyckelfrågor i MaxQ (görs av organisationen).
  • Konsensusmöte med medarbetare involverade i organisationens MM-arbete. Processledare från Trivector närvarande.
  • Översiktliga rekommendationer om hur organisationen kan utveckla sitt arbete med MM utifrån konsensusmötet presenterat i PM.

  Grundpaket MaxQ ­– 95 000 kr

  Grundlig genomgång av organisationens MM-arbete inkl. strategiska dokument som leder till detaljerade rekommendationer kring hur organisationen kan utvecklas inom MM.

  • Genomgång av organisationens strategiska dokument.
  • Genomgång av samtliga nyckelfrågor i MaxQ (görs av organisationen).
  • Konsensusmöte med medarbetare involverade i organisationens MM-arbete. Processledare från Trivector närvarande.
  • Detaljerade och till organisationens anpassade rekommendationer utifrån konsensusmöte, strategiska dokument och diskussioner.
  • Sammanställning i rapport.

  Pluspaket MaxQ – 135 000 kr

  Grundlig genomgång av organisationens MM-arbete inkl. strategiska dokument. Detaljerade rekommendationer kring hur organisationen kan utvecklas inom MM och layoutad slutrapport. Dessutom fler involverade i utvärderingen för ökad legitimitet.

  • Genomgång av organisationens strategiska dokument.
  • Genomgång av samtliga nyckelfrågor i MaxQ (görs av organisationen).
  • Konsensusmöte med medarbetare involverade i organisationens MM-arbete. Processledare från Trivector närvarande.
  • Involvering av politiker/andra viktiga aktörer i organisationen, för ökad legitimitet och mandat att gå vidare med rekommendationer.
  • Detaljerade och till organisationen anpassade rekommendationer utifrån konsensusmöte, strategiska dokument och diskussioner.
  • Sammanställning i layoutad rapport.

  Referensexempel – Sundbyberg

  Sundbyberg har sedan 2016 genomfört MaxQ-utvärdering vartannat år. MaxQ fungerar som ett stöd för de som arbetar med MM-frågor och som ett underlag för att se vilka förbättringar som krävs för att bli ännu bättre i arbetet med MM. Sundbyberg har i varje utvärdering förbättrat sitt MM-arbete avsevärt, och hittat nya sätt att ytterligare vässa MM-arbetet.

  ”Att genomföra en MaxQ-utvärdering ger oss bra stöd i vårt arbete med Mobility management och hållbart resande. Genom utvärderingen får vi mer kunskap om förbättringsområden att arbeta med men även bevis på att arbetet med Mobility management och hållbart resande leder framåt.” säger Jessica Elmgren, Mobility management-samordnare i Sundbybergs stad.

  Figur 1 Sundbybergs utveckling i MM-arbetet

  Intresserad?

  Hör av dig till Caroline Ljungberg Toulson, caroline.ljungberg-toulson@trivector.se, 010-456 56 19

  Digital kurs: SUMO – för planering och utvärdering av mobilitetsprojekt

  Tänk dig tillfredsställelsen i att kunna visa vilka effekter ditt mobilitetsprojekt har gett! Med SUMO-metodiken får du ett verktyg för att planera och utvärdera MM- och hållbart resande-projekt och kan därmed visa vilka effekter ditt nedlagda arbete har gett.

  SUMO togs fram av oss på uppdrag av Trafikverket år 2004. Sedan dess har SUMO använts i flera hundra utvärderingar och över 200 personer har utbildats i SUMO. Metodiken används idag med framgång inom planering, uppföljning och utvärdering av mobilitets- och trafiksäkerhetsprojekt som avser att påverka människors attityder och beteenden.

  Kursen vänder sig främst till dig som arbetar med mobility management och hållbart resande på ett praktiskt plan. Kursen lämpar sig både till dig som aldrig använt SUMO men vill komma igång med det och till dig som redan använder SUMO men vill ha ytterligare stöd för att kunna tillämpa SUMO i lite mer komplicerade fall.

  Hör av dig till någon av oss för mer information och anmälan.

  Kontakta oss

  Caroline Mattsson

  Konsult hållbara transporter

  caroline.mattsson@trivector.se

  010-456 56 43

  Caroline Ljungberg Toulson

  Caroline Ljungberg Toulson

  Affärsområdesansvarig Beteende & dialog

  caroline.ljungberg-toulson@trivector.se

  010-456 56 19

  Pernilla Hyllenius Mattisson

  Pernilla Hyllenius Mattisson

  Affärsområdesansvarig Verksamheters transporter, Säljansvarig

  pernilla.hyllenius@trivector.se

  010-456 56 07