Förstå framtiden först

Innovation och rådgivning

Innovation är en nödvändighet

Behovet av innovation och förnyelse är stort inom alla delar av samhället. Men innovationer är inget man kan kommendera fram. I samarbete med kunder har vår forskning och nyfikenhet utvecklat flera innovationer. Nästa gör vi kanske med dig?

Innovation: pojke med vingar

Innovation står högt på agendan i de flesta organisationer. Även när det gäller våra städer och transporterna i dem är behovet stort. Många ser problem med hur man skapar en kultur och process som driver fram innovation. Man upplever att man inte förstår innovation, och har problem med att tolka samtiden och att förutspå framtiden.

Goda råd om innovation är inte dyra

Trivector har allt sedan starten 1987 haft utveckling och innovation som en viktig del i affärsidén. Exempel på innovationer vi medverkat till är trafikstrategiupplägg som LundaMaTs, och mobility management,  där vi både tog begreppet till Sverige och sedan vidareutvecklade det. Inom kollektivtrafik lanserade vi begreppet ”tänk spårväg – kör buss” i de första BRT-systemen, och vi har medverkat till införandet av både släpbuss och trådbuss.

Under senare år har vi arbetat med rådgivning kring innovation inom områden som

 • Intelligenta transportsystem, ITS
 • Självkörande fordon
 • Transport som tjänst
 • Digitalisering
 • E-mobilitet
 • Delningsekonomi

Tjänster inom innovation

Tjänster som vi arbetar med inom området innovation är tex

 • Inspiration och coaching
 • Förstudier
 • Strategier
 • Handlingsplaner
 • Affärsmodeller
 • Processledning
 • Utvärdering

Kontakta oss