Omvärldsanalys

  Omvärldsanalys hjälper dig att nå dina mål

  Vad händer i vår omvärld? Hur påverkar det oss? Vi hjälper dig att få svar på frågorna så att du kan ta rätt beslut för framtiden.

  Förändring är det enda beständiga. Så har det alltid varit, men tempot i förändringarna är idag väsentligt uppskruvat. Trivector gör omvärldsanalyser för kunder inte bara inom stadsutveckling och transporter, utan även bredare sådana.

  När vi gör en omvärldsanalys söker vi svar på ett antal frågor som utgår från din specifika situation, till exempel:

  • Vad händer?
  • Varför händer det?
  • Vad innebär det på kort och lång sikt?
  • Vilka konsekvenser får det för oss?

  Sammanfattningsvis besvarar omvärldsanalysen frågan: Vad är det som händer och hur påverkar det våra möjligheter att nå uppsatta mål?

  Vår arbetsgång

  Vi har ett öppet angreppssätt. Det innebär att de som ska använda omvärldsanalysen också medverkar i den inledande fasen. Här ringar vi tillsammans in de omvärldsfaktorer som kundens organisation berörs av. På så sätt får vi ett mer precist resultat, och sannolikheten att analysen används ökar.

  Därefter använder vi ofta den så kallade epistelm-modellen (modell för att täcka hela omgivningen, Economics, Politics, Society, Technology, Environment, Legislation and Media) för att strukturera analysens olika utgångspunkter. På så sätt kan vi identifiera de trender som berör din verksamhet.

  Läs mer om omvärldsanalys

  2038 – på spaning efter den tid som nalkas (bok)
  Omvärldsanalys gjord för Boverket

  Kontakta oss

  Christer Ljungberg

  Grundare, senior advisor

  christer.ljungberg@trivector.se

  010-456 56 00

  Björn Wendle

  Björn Wendle

  Vice vd och marknadsansvarig Trivector Traffic

  bjorn.wendle@trivector.se

  010-456 56 09