Resvanor under corona

  Resvanor under corona

  Uppdaterad 200626

  Vi är många som reser mindre nu under coronasmittan. Men hur mycket då? Vilka resor är det vi inte gör? Är det bara kollektivtrafiken som minskar? Med data från resvane-appen TravelVu kan vi se hur resbeteendet ändras över tid. Här jämför vi resdata innan Covid-19 (1 februari till 9 mars 2020) och perioder efter utbrottet.

  Vill du bidra med data så att vi kan förstå hur vi reser under Covid-19 ännu bättre? Ladda ner TravelVu till din iPhone eller Android. När du startar upp appen väljer du undersökningen ”Donate data”. Tack för att du bidrar!

  Nu reser vi lika ofta som innan Covid-19 – men inte lika långt

  Andelen resfria dagar ökade efter utbrottet av Covid-19 och de restriktioner som infördes i mars, men har sedan minskat igen.  I de senaste mätningarna kan vi tydligt se en ökning av resandet i månadsskiftet maj/juni, då vi har färre resfria dagar, och vi gör längre resor.

  I perioden direkt efter att restriktioner infördes ökade andelen resfria dagar mycket, i första halvan av april lät man bli att resa nästan var fjärde dag. Från påsk och till slutet av maj lät man bli att resa i ungefär var sjätte dag, medan vi sedan månadsskiftet maj/juni nästan är tillbaka till samma nivåer som innan Covid-19

  resfria dagar under corona_200625

  Från färre resor de dagar man reser tillbaka till som innan

  Innan Covid-19 gjorde man i genomsnitt 4,7 resor per person och dag under de dagar man rest. Detta minskade efter restriktionerna till ca 4 resor per person och dag, men började öka i slutet på april. Sedan månadsskiftet maj/juni gör vi i princip lika många resor per person och dag de dagar vi reser som innan Covid-19.

  resor per person och dag under corona 200625

   

  Kollektivtrafikåkandet fortfarande mycket lågt – medan bilresorna nu är fler än innan

  När restriktionerna infördes minskade resor både med bil och kollektivtrafik. Under månaderna efter har antalet bilresor per person och dag ökat successivt och är i den senaste perioden till och med fler än hur det var innan Covid-19. Resor med kollektivtrafiken fortsatte däremot att minska ytterligare något till slutet på mars och ligger därefter stilla på en mycket låg nivå. Antalet cykelresor har ökat något och är i de senaste perioderna fler per person och dag än innan Covid-19 (som ju var i februari/mars).

  färdsätt under corona_200625

  Resor till arbete/skola och fritidsaktiviteter är nu tillbaka som innan Covid-19

  När restriktionerna infördes sjönk resor till framförallt arbete/skola och till fritidsintressen. Skolresor försvann helt och arbets- och fritidsresor minskade med ungefär en tredjedel. Efter att arbetsresorna först minskade ytterligare har antalet arbetsresor per person ökat från första halvan av april. I de senaste mätningarna gör vi nästan lika många arbetsresor som innan Covid-19. Även fritidsresorna är nu tillbaka på samma nivå som innan Covid-19. Ärendefördelningen är nu mycket lik hur det såg ut innan Covid-19.

  resmål under corona_200625

   

  Trots lika många resor är reslängden fortfarande kortare

  Reslängden per person och dag minskade kraftigt när restriktioner infördes. Den mer än halverades under den första månaden (flyg exkluderat). Under mars minskade både kollektivtrafikresor och bilresor med ungefär 14 km per person och dag. Perioden 30 mars till 12 april fortsätter reslängden med kollektivtrafik att minska till ca 1 km per person och dag. Även om de senaste mätningarna visar att vi reser längre per person och dag, reser vi ändå i genomsnitt 10 till 15 färre kilometer per person och dag jämfört med innan Covid-19.

  Även reslängd med kollektivtrafiken ökar något i de senaste mätningarna och är nu cirka 2,5 km per person och dag. Eftersom vi inte gör fler resor med kollektivtrafik betyder det att de resor vi gör i genomsnitt har blivit längre. Även reslängden med bil ökar och är nu nästan lika lång som innan Covid-19.

  Sett till reslängd per resa är den genomsnittliga reslängden per resa fortfarande kortare än innan Covid-19 då en resa i genomsnitt var 11 km lång. I mars var en genomsnittlig resa cirka 6 km, vilket ökade till cirka 7 km under april och för att öka till cirka 8 km per resa sedan mitten av maj (flyg exkluderat). En topp registrerades i månadsskiftet maj/juni, då en genomsnittlig resa var knappt 10 km. Främst är det kollektivtrafikresorna som blivit längre. I senaste mätningen är en genomsnittlig resa med kollektivtrafik cirka 23 km, cirka 12 km kortare än innan Covid-19. I månadsskiftet maj/juni ökade längden på både bil och kollektivtrafikresor, men under resterande juni blev resorna kortare igen till samma nivå som under maj.

  reslängd under corona_200625

   

  Om studien

  Resultaten som visas i graferna ovan bygger på data från resvaneappen TravelVu. De bygger på data från ett begränsat antal personer och ska därför tolkas med försiktighet. Trots detta kan vi konstatera att förändringar i antal resfria dagar, antal resor per person och dag samt reslängd per person och dag sjönk statistiskt signifikant (p<0,05) då restriktioner infördes.

  Perioden före Covid-19 (1 februari till 9 mars) bygger på 1703 resdagar från 100 personer. Perioden 10 mars till 29 mars på 784 resdagar från 65 personer, perioden 30 mars till 12 april på 611 resdagar från 61 personer, perioden 13 till 26 april på 812 resdagar från 87 personer, perioden 27 april till 10 maj på 676 resdagar från 78 personer, perioden 11 maj till 24 maj på 703 resdagar från 75 personer, perioden 25 maj till 7 juni på 831 resdagar från 77 personer och perioden 8 juni till 21 juni på 595 resdagar från 66 personer. Personerna som berättat hur de rest finns mestadels i Sverige, men även i Norge och Danmark. En handfull personer har samlat data utanför dessa länder.

  Med syfte att skapa möjligheter för ett mer hållbart transportsystem arbetar Trivector ofta med att förstå hur transportsystemet används genom bland annat resvaneundersökningar. Läs gärna mer om hur Trivector arbetar med resvaneundersökningar eller om Trivectors resvaneapp TravelVu.

  Donera din data och hjälp till att förstå ännu bättre

  Vill du bidra med data så att vi kan förstå hur vi reser under Covid-19 ännu bättre? Och på köpet få bättre koll på dina egna resvanor? Ladda ner TravelVu till din iPhone eller Android. När du startar upp appen väljer du undersökningen ”Donate data”. Resvanedatan kommer användas till forskning och ökad förståelse om resvanornas betydelse för ett hållbart transportsystem. Naturligtvis är vi rädda om din integritet. Vi kommer fortsätta publicera resultat om resvanor under Covid-19 här så att du och andra kan ta del av dem. Tack för att du bidrar!

  Vill du veta mer?

  Emeli Adell

  Konsult hållbara transporter

  emeli.adell@trivector.se

  010-456 56 22