Resvanor under corona

  Resvanor under corona

  Uppdaterad 200526

  Vi är många som reser mindre nu under coronasmittan. Men hur mycket då? Vilka resor är det vi inte gör? Är det bara kollektivtrafiken som minskar? Med data från resvane-appen TravelVu kan vi se hur resbeteendet ändras över tid. Här jämför vi resdata innan Covid-19 (1 februari till 9 mars 2020) och perioder efter utbrottet.

  Vill du bidra med data så att vi kan förstå hur vi reser under Covid-19 ännu bättre? Ladda ner TravelVu till din iPhone eller Android. När du startar upp appen väljer du undersökningen ”Donate data”. Tack för att du bidrar!

  Fler resfria dagar

  Andelen resfria dagar har ökat något sedan utbrottet av Covid-19. Andelen resfria dagar ökade under första månaden med restriktioner, men har den senaste månaden minskat något igen. Sedan påsk är andelen resfria dagar stabilt runt 16 procent, något högre än innan Covid-19.

   

  Resfria dagar under corona 200526

   

  Färre resor de dagar man reser – men ökande trend

  Under de dagar man reser gör man färre resor. Innan Covid-19 gjorde man i genomsnitt 4,7 resor per person och dag. Detta har minskat till ca 4 resor per person och dag, med en ökande trend från påsk.

  resor per person och dag under corona 200526

   

  Färre resor – främst med kollektivtrafik

  När restriktionerna infördes minskade resor både med bil och kollektivtrafik. Under månaderna efter har antalet bilresor per person och dag ökat successivt och är i senaste mätningarna på samma nivå som innan Covid-19. Resor med kollektivtrafiken fortsatte däremot att minska ytterligare något till slutet på mars och ligger därefter stilla på en mycket låg nivå. När antalefärdsätt under corona 200526t cykelresor ökar något i mitten på april sjunker antalet resor till fots.

   

  Färre resor till arbete/skola och fritidsaktiviteter – möjligen ökande trend för arbetsresor

  Det är mest resor till arbete/skola och till fritidsintressen som minskat jämfört med innan Covid-19. Resor till skola försvann helt eftersom distansundervisning infördes på gymnasienivå, där studiens yngsta respondenter går.  Arbets- och fritidsresor minskade med ungefär en tredjedel när restriktionerna infördes. Därefter fortsatte arbetsresorna att minska ytterligare till första halvan av april, varefter antalet arbetsresor per person verkar öka. Vi gör dock fortfarande tydligt färre arbetsresor än innan Covid-19 (ca 25 procent färre). Minst antal fritidsresor gjorde vi direkt efter införandet av restriktionerna, därefter har det ökat något, men vi gör fortfarande ca 25 procent färre antal fritidsresor jämfört med innan Covid-19.

  resmål corona 200526

   

  Halverad reslängd

  Reslängden per person och dag har minskat kraftigt. Mer än halverats under den första månaden (flyg exkluderat). Under mars minskade både kollektivtrafikresor och bilresor med ungefär 14 km per person och dag. Till perioden 30 mars till 12 april fortsätter reslängden med kollektivtrafik att minska till ca 1 km per person och dag. I senaste perioden ökar reslängden något, men är fortfarande ca 20 km kortare per person och dag jämfört med innan Covid-19.

  Reslängden (men inte antalet resor) med kollektivtrafik ökar i senaste mätningen något till cirka 2,5 km per person och dag. Även reslängden med bil ökar och är ungefär 4 km kortare per person och dag jämfört med innan Covid-19.

  Sett till reslängd per resa har den genomsnittliga reslängden per resa sjunkit från ca 11 km per resa till 6 km per resa i mars för att öka till ca 7 km under april och för att öka till nästan 8 km per resa i senaste mätningen (flyg exkluderat). Främst är det kollektivtrafikresorna som blivit längre. I senaste mätningen är en genomsnittlig resa med kollektivtrafik cirka 24 km, ca 10 km längre än i perioden 27 april till 10 maj, men fortfarande ca 10 km kortare än innan covid-19, så även om kollektivtrafikresorna inte blivit fler har de blivit längre.

  reslängd under corona 200526

   

  Om studien

  Resultaten som visas i graferna ovan bygger på data från resvaneappen TravelVu. De bygger på data från ett begränsat antal personer och ska därför tolkas med försiktighet. Trots detta kan vi konstatera att förändringar i antal resfria dagar, antal resor per person och dag samt reslängd per person och dag har alla visat sig vara statistiskt signifikanta (p<0,05) mellan före Covid-19 och perioden 10 till 29 mars. Perioden före Covid-19 (1 februari till 9 mars) bygger på 1703 resdagar från 100 personer. Perioden 10 mars till 29 mars på 784 resdagar från 65 personer, perioden 30 mars till 12 april på 611 resdagar från 61 personer, perioden 13 till 26 april på 812 resdagar från 87 personer, perioden 27 april till 10 maj på 676 resdagar från 78 personer och perioden 11 maj till 24 maj på 703 resdagar från 75 personer. Personerna som berättat hur de rest finns mestadels i Sverige, men även i Norge och Danmark. En handfull personer har samlat data utanför dessa länder.

  Med syfte att skapa möjligheter för ett mer hållbart transportsystem arbetar Trivector ofta med att förstå hur transportsystemet används genom bland annat resvaneundersökningar. Läs gärna mer om hur Trivector arbetar med resvaneundersökningar eller om Trivectors resvaneapp TravelVu.

  Donera din data och hjälp till att förstå ännu bättre

  Vill du bidra med data så att vi kan förstå hur vi reser under Covid-19 ännu bättre? Och på köpet få bättre koll på dina egna resvanor? Ladda ner TravelVu till din iPhone eller Android. När du startar upp appen väljer du undersökningen ”Donate data”. Resvanedatan kommer användas till forskning och ökad förståelse om resvanornas betydelse för ett hållbart transportsystem. Naturligtvis är vi rädda om din integritet. Vi kommer fortsätta publicera resultat om resvanor under Covid-19 här så att du och andra kan ta del av dem. Tack för att du bidrar!

  Vill du veta mer?

  Emeli Adell

  Konsult hållbara transporter

  emeli.adell@trivector.se

  010-456 56 22