Resvanor under corona

  Resvanor under corona

  Uppdaterad 201118

  Vi är många som reser mindre nu under coronasmittan. Men hur mycket då? Vilka resor är det vi inte gör? Är det bara kollektivtrafiken som minskar? Med data från resvane-appen TravelVu kan vi se hur resbeteendet ändras över tid. Här jämför vi resdata innan Covid-19 (1 februari till 9 mars 2020) och perioder efter utbrottet.

  Vill du bidra med data så att vi kan förstå hur vi reser under Covid-19 ännu bättre? Ladda ner TravelVu till din iPhone eller Android. När du startar upp appen väljer du undersökningen ”Donate data”. Tack för att du bidrar!

  Resdata visar att vi följer restriktionerna

  De restriktioner och riktlinjer som infördes i Sverige i mitten av mars gav direkt effekter som var så omfattande och tydliga att de var uppenbara för alla och en var. Restauranger, arbetsplatser, skolor stod tomma och på vägarna minskade bilköer, kollektivtrafiken fick drastiskt färre resenärer och ganska snart blev storstädernas cykelbanor fulla. Under sommaren, ledigheter och lättade restriktioner ökade resandet för att under hösten åter sjunka och sen sakta öka igen. Under hela denna period har vi i kunnat följa dessa förändringar med hjälp av en panel i resvaneappen TravelVu.

  När vi summerar mönstren för hur resandet påverkats i Sverige från den första kritiska perioden i slutet av mars syns tydligt att rekommendationerna om att inte resa och att om möjligt arbeta hemifrån har följts. Samtidigt är det tydligt att helger och semestrar haft en ökande effekt på resandet, liksom lättade restriktioner under hösten.

  färdsätt under corona

  Kortare resor och mindre kollektivtrafik

  Precis som andra länder och regioner med liknande restriktioner som vi har antalet resor endast minskat marginellt på helheten. Vi har gjort ungefär de ärenden vi brukar men valt bort kollektivtrafiken och valt målpunkter närmare som minskat resavstånden.

  Perioden efter mitten av augusti präglas åter av ett minskat resande avseende avstånd jämfört med sommarperioden då avstånden för såväl inköpsresor som fritidsärenden ökade rejält. En rimlig trend med tanke på att arbete och skola startat igen. Arbetsresandet ökade först markant i samband med skol/arbetsstart för att sedan minska något igen, vilket kan vara en effekt av att ”rinnande näsor”, som normalt kommer med terminsstart, gör att man återigen stannar hemma enligt rekommendationerna. Inköpsärende hade den första tiden efter sommaren förhållandevis fortsatt långa avstånd. Kanske är det en effekt av de inköp som alltid kännetecknar uppstarten på vardag efter semester.

  ärende under corona

   

  Cyklandet ökar

  Cyklingen har ökat under hela perioden, men eftersom det har sammanfallit med en årstid som även normalt har ökat cyklande är det svårt att utifrån det säga att pandemin inneburit ökat cyklande. Vid jämförelse med samma perioder 2018 och 2019 har vi emellertid högre siffror för reslängd med cykel per person 2020 vilket tyder på att cyklandet verkligen har ökat. Siffrorna för cykling har även fortsatt upp under inledningen av hösten.

  bike riding during pandemic

  Vi har även kunnat se att av dom som cyklar så har cyklandet till fritidsärenden och inköp ökat betydligt.

  cykling ärende under corona

   

  Även resandet med kollektivtrafik har ökat efter sommaren.

  Om studien

  Resultaten som visas i graferna ovan bygger på data från resvaneappen TravelVu. De bygger på data från ett begränsat antal personer och ska därför tolkas med försiktighet. Trots detta kan vi konstatera att förändringar i antal resfria dagar, antal resor per person och dag samt reslängd per person och dag sjönk statistiskt signifikant (p<0,05) då restriktioner infördes.

  Mätningarna bygger på data från personer boende i Sverige och omfattar i storleksordningen 50 personer och 500 resdagar för respektive period.

  Med syfte att skapa möjligheter för ett mer hållbart transportsystem arbetar Trivector ofta med att förstå hur transportsystemet används genom bland annat resvaneundersökningar. Läs gärna mer om hur Trivector arbetar med resvaneundersökningar eller om Trivectors resvaneapp TravelVu.

  Donera din data och hjälp till att förstå ännu bättre

  Vill du bidra med data så att vi kan förstå hur vi reser under Covid-19 ännu bättre? Och på köpet få bättre koll på dina egna resvanor? Ladda ner TravelVu till din iPhone eller Android. När du startar upp appen väljer du undersökningen ”Donate data”. Resvanedatan kommer användas till forskning och ökad förståelse om resvanornas betydelse för ett hållbart transportsystem. Naturligtvis är vi rädda om din integritet. Vi kommer fortsätta publicera resultat om resvanor under Covid-19 här så att du och andra kan ta del av dem. Tack för att du bidrar!

  Vill du veta mer?

  Emeli Adell

  Affärsområdesansvarig Framtidens transporter

  emeli.adell@trivector.se

  010-456 56 22