Smarta städer

  Smarta städer underlättar för invånarna

  Idag bor 50 procent av jordens befolkning i städer. År 2050 beräknar man att motsvarande siffra är 70 procent. Och allt på ca 2 procent av jordens yta. Då måste städerna vara smarta.

  Kvinna pekar på touchskärm

  Smarta städer är naturligtvis ett modebegrepp som du kan använda för att spela floskelbingo. Men samtidigt ligger det mycket i att städerna behöver fungera bättre och bli smartare i takt med urbaniseringen. Och digitaliseringen ger oss många nya möjligheter. Men det finns också många utmaningar att ta hänsyn till, till exempel frågan om integritet kopplat till Big Data etc.

  Vi samlar data till smarta städer

  På Trivector arbetar vi med många utvecklingsprojekt som kommer att bidra till de smarta städerna. Det kan handlar om smarta informationslösningar för kollektivtrafiken som vårt systerbolag Trivector System jobbar med. Appen Var E bussen, interaktiva smarta infoskyltar etc.

  Men vi arbetar också med många andra uppdrag med koppling till den smarta staden

  • Uppkopplade fotgängare och cyklister
  • EC2B – vårt koncept för transport som tjänst
  • Laddinfrastruktur för elbilar – hur skall den se ut?
  • Vår app för smarta resvaneundersökningar TravelVu
  • Samhällseffekter av självkörande bilar

  Kontakta oss

  Vill du veta mer? Hör av dig till

  Emeli Adell

  Affärsområdesansvarig Framtidens transporter

  emeli.adell@trivector.se

  010-456 56 22

  Christer Ljungberg

  Grundare, senior advisor

  christer.ljungberg@trivector.se

  010-456 56 00