Förstå framtiden först

Smarta städer

Smarta städer underlättar för invånarna

Idag bor 50 procent av jordens befolkning i städer. År 2050 beräknar man att motsvarande siffra är 70 procent. Och allt på ca 2 procent av jordens yta. Då måste städerna vara smarta.

Smarta städer

Smarta städer är naturligtvis ett modebegrepp som du kan använda för att spela floskelbingo. Men samtidigt ligger det mycket i att städerna behöver fungera bättre och bli smartare i takt med urbaniseringen. Och digitaliseringen ger oss många nya möjligheter. Men det finns också många utmaningar att ta hänsyn till, till exempel frågan om integritet kopplat till Big Data etc.

Vi samlar alla data till den smarta staden

På Trivector arbetar vi med många utvecklingsprojekt som kommer att bidra till de smarta städerna. Det kan handlar om smarta informationslösningar för kollektivtrafiken som vårt systerbolag Trivector System jobbar med. Appen Var E bussen, interaktiva smarta infoskyltar etc.

Men vi arbetar också med många andra uppdrag med koppling till den smarta staden

Kontakta oss

Vill du veta mer? Hör av dig till