Förstå framtiden först

Urban Innovation Lab

Mötesplats för hållbar urban utveckling

Urban Innovation Lab (UIL) är ett nätverk och en mötesplats för hållbar urban utveckling. Urban Innovation Lab utgår ifrån en helhetssyn på stadsplanering och byggande.

Urban Innovation Lab

Mötesplats och konsultsamarbete

Urban Innovation Lab drivs gemensamt av fyra företag, varav Trivector är ett. Det ger både oss och våra kunder nya möjligheter inom stadsutveckling. Vi tror på att arbetsformer och lösningar bäst utvecklas i en successiv dialog mellan ett brett spektrum av experter från företag och forskning, medborgare, ideella krafter och offentliga beslutsfattare.

Urban Innovation Lab är en katalysator och smältdegel för konkreta projekt med nya ambitioner och en skärningspunkt för tänkandet kring den moderna staden. För uppdateringar kring evenemang samt omvärldsbevakning, se Urban Innovation Lab:s webbplats och Facebooksida.

Exempel på aktiviteter och uppdrag Urban Innovation Lab genomfört är seminarier om sociala investeringar, stadsutveckling med Minecraft i projektet Young Urban Innovation och en förstudie om parkutveckling med fokus på social hållbarhet.

Läs mer

Nyfiken? Hör av dig till