Förstå framtiden först

Klimat, energi & miljö

Hållbara lösningar för klimat, energi och miljö

Buller, trängsel och luftföroreningar viktiga utmaningar, speciellt i växande städer.

En av vår tids största utmaningar är hur vi ska minska klimatpåverkan från transporter och fossilbränsleanvändningen. För de växande städerna är buller, trängsel och luftföroreningar några utmaningar. Vår syn är att med en god planering i tidiga skeden kan vi minska både klimatutsläpp från transporter och skapa en god miljö med mindre buller, frisk luft och mer plats för nödvändiga ekosystemtjänster. Vi på Trivector har stor erfarenhet inom klimat, energi och miljö kopplat till trafik och transporter.

Kontakta oss

Kontakta oss så kan vi berätta vad vi kan hjälpa till med.

Tjänster vi erbjuder inom klimat, energi och miljö

Hållbar och klimatsmart planering

Planering av bebyggelse och trafik i tidiga skeden för en god miljö och en attraktiv stad

Buller

Bullerberäkningar med våra egna bullerprogram, bullerkarteringar, bullerdämpande åtgärder

Fossilfri fordonsflotta

Strategier och analyser av förnybara drivmedel och el i kollektivtrafiken och transportsystemet

SHIFT

Trivectors kommunrankning baserad på metoden EcoMobility SHIFT

Miljö och MKB

Åtgärdsprogram för frisk luft, miljöutredningar och MKB av små och stora planer