Klimat, energi & miljö

  Hållbara lösningar för klimat, energi och miljö

  En av vår tids största utmaningar är hur vi ska minska klimatpåverkan från transporter och fossilbränsleanvändningen. För de växande städerna är buller, trängsel och luftföroreningar några utmaningar. Vår syn är att med en god planering i tidiga skeden kan vi minska både klimatutsläpp från transporter och skapa en god miljö med mindre buller, frisk luft och mer plats för nödvändiga ekosystemtjänster. Vi på Trivector har stor erfarenhet inom klimat, energi och miljö kopplat till trafik och transporter.

  Tjänster vi erbjuder inom klimat, energi och miljö

  Hållbar och klimatsmart planering
  Planering av bebyggelse och trafik i tidiga skeden för en god miljö och en attraktiv stad

  Buller
  Bullerberäkningar med våra egna bullerprogram, bullerkarteringar, bullerdämpande åtgärder

  Fossilfri fordonsflotta
  Strategier och analyser av förnybara drivmedel och el i kollektivtrafiken och transportsystemet

  SHIFT
  Trivectors kommunrankning baserad på metoden EcoMobility SHIFT

  Miljö och MKB
  Åtgärdsprogram för frisk luft, miljöutredningar och MKB av små och stora planer

  Kontakta oss

  Kontakta oss så kan vi berätta vad vi kan hjälpa till med.