Buller

  Trafikbuller – börja med en bullerberäkning

  En stor andel av Sveriges befolkning utsätts för höga ljudnivåer från trafik. En bullerberäkning visar hur situationen är i ditt område och hur den kan förbättras.

  Kvinna som lider av trafikbuller.

  Ju tidigare i planeringsprocessen du gör något åt problemen, desto bättre effekt får du. Samtidigt blir kostnaderna avsevärt lägre, räknat i både tid och pengar. Vi kan hjälpa till med både små och stora bullerberäkningar och bullerutredningar, samt ge förslag på lämpliga åtgärder för att minska trafikbullret.

  Bullerberäkningar och förslag på åtgärder

  Vi kan hjälpa dig med allt från enstaka punktinsatser till att utreda helheten, till exempel:

  • Beräkna bullernivån under olika förutsättningar, nu och i framtiden.
  • Beräkna buller för enstaka hus, områden eller hela städer.
  • Föreslå och beräkna effekten av olika bulleråtgärder.
  • Beräkna kostnaden för olika bulleråtgärder.

  Vi har lång erfarenhet av bullerberäkningar och använder våra egna lite enklare datorprogram Buller Väg och Buller Tåg för bullerberäkning i enstaka punkter. När det gäller bullerberäkningar för större områden använder vi Soundplan där resultaten kan redovisas som ljudutbredningskartor och tredimensionella bilder över ljudnivåer vid fasader.

  Vill du beräkna buller själv?

  Vi säljer de beräkningsprogram vi själva tagit fram för bullerberäkningar Buller Väg och Buller Tåg. Vi håller också kurser i hur beräkningsmodellerna fungerar och hur programmen ska användas. Efter att du gått dessa kurser är du väl förberedd för att göra beräkningar själv. När du köper våra beräkningsprogram ingår också support- och serviceavtal så att du kan få svar på dina frågor kring beräkningar.

  Läs mer om BullerVäg och Buller Tåg

  Kontakta gärna någon av våra bullerexperter

  Lovisa Indebetou

  Konsult hållbara transporter

  lovisa.indebetou@trivector.se

  010-456 56 05

  Petra Ahlström

  Konsult hållbara transporter

  petra.ahlstrom@trivector.se

  010-456 56 06