Förstå framtiden först

Buller

Trafikbuller – börja med en bullerberäkning

En stor andel av Sveriges befolkning utsätts för höga ljudnivåer från trafik. En bullerutredning visar hur situationen är i ditt område.

Trafikbuller, minska trafikbullret.

Ju tidigare i planeringsprocessen du gör något åt problemen, desto bättre effekt får du. Samtidigt blir kostnaderna avsevärt lägre, räknat i både tid och pengar. Vi kan hjälpa till med både små och stora bullerutredningar samt ge förslag på lämpliga åtgärder för att minska trafikbullret.

Bullerutredningar och förslag på åtgärder

Vi kan hjälpa dig med allt från enstaka punktinsatser till att utreda helheten, till exempel:

  • Beräkna bullernivån under olika förutsättningar, nu och i framtiden.
  • Bullerberäkningar för enstaka hus, områden eller hela städer.
  • Föreslå och beräkna effekten av olika bulleråtgärder.
  • Beräkna kostnaden för olika bulleråtgärder.

Vi har lång erfarenhet av bullerberäkningar och använder våra egna lite enklare datorprogram Buller Väg och Buller Tåg för bullerberäkning i enstaka punkter. För bullerberäkningar över större områden använder vi Soundplan där resultaten kan redovisas som ljudutbredningskartor och tredimensionella bilder över ljudnivåer vid fasader.

Vill du beräkna buller själv?

Vi säljer de beräkningsprogram vi själva tagit fram för bullerberäkningar Buller Väg och Buller Tåg. Vi håller också kurser i hur beräkningsmodellerna fungerar och hur programmen ska användas. Efter att ha gått dessa kurser är du väl förberedd för att göra beräkningar själv. När du köper våra beräkningsprogram ingår också support- och serviceavtal så att du kan få svar på dina frågor kring beräkningar.

Läs mer om BullerVäg och Buller Tåg

Kontakta gärna någon av våra bullerexperter