Förstå framtiden först

Fossilfri fordonsflotta

Ställ om till en fossilfri fordonsflotta

För att klara målet om en fossilfri fordonsflotta och minska trafikbuller krävs en stor andel el i transportsystemet, inte minst i kollektivtrafikens stadstrafik. Men det behövs fortfarande en mix av olika drivmedel; vilket drivmedel som passar bäst är beroende av bland annat lokala utvecklingsmål, tillgång till drivmedel, infrastruktur och trafikering.

Elbuss från Umeå

Tjänster vi erbjuder inom fossilfri fordonsflotta

Vi kan hjälpa till med:

  • Analysera för- och nackdelar med olika drivmedel – klimatnytta, samhällsnytta, buller, luftföroreningar
  • Analysera vilka drivmedel i kollektivtrafiken som bäst svarar mot såväl uppställda miljömål som trafikering- vi kan både miljö och kollektivtrafik
  • Ta fram laddinfrastruktur-strategier i kommuner – potential, behov och placering
  • Beräkna emissioner från trafiken i ett område, eller från enskilda fordon
  • Utvärdera

Läs mer

Elund vägen till ett rent och bullerfritt Lund (Redan 1999 var vi med och tog hem förstapris i den nationella idétävlingen Sverige på elektrisk väg, bild)

Utvärdering av publika laddning för elbilar i Stockholms stad

Kontakta oss