Fossilfri fordonsflotta

  Ställ om till en fossilfri fordonsflotta

  För att klara målet om en fossilfri fordonsflotta och för att minska trafikbuller behöver vi använda en stor andel el i transportsystemet, inte minst i kollektivtrafikens stadstrafik. Men även om många fordon idag kan drivas på el, behöver vi fortfarande en mix av olika drivmedel. Vilket drivmedel som passar bäst beror bland annat på lokala utvecklingsmål, tillgång till drivmedel, infrastruktur och trafikering.

  Helsingborgsexpressen är ett exempel på fossilfria fordon.

  Tjänster vi erbjuder inom fossilfri fordonsflotta

  Vi kan hjälpa till med att:

  • Analysera för- och nackdelar med olika drivmedel – klimatnytta, samhällsnytta, buller, luftföroreningar
  • Analysera vilka drivmedel i kollektivtrafiken som bäst svarar mot såväl uppställda miljömål som trafikering- vi kan både miljö och kollektivtrafik
  • Ta fram kommunala-, regionala- eller företagsspecifika strategier för att implementera fossilfria fordon och laddinfrastruktur – potential, behov och genomförande
  • Kartlägga efterfrågan och/eller föreslå strategi för laddningsinfrastruktur. Vi visar hur laddfrågan kan samspela med andra parkerings– och mobilitetsfrågor och belyser vilka förutsättningar som olika val skapar, bland annat när det gäller affärsupplägg och tekniska krav.
  • Beräkna emissioner från trafiken i ett område, eller från enskilda fordon
  • Utvärdera

  Läs mer

  Elund vägen till ett rent och bullerfritt Lund (Redan 1999 var vi med och tog hem förstapris i den nationella idétävlingen Sverige på elektrisk väg, bild)

  Utvärdering av publika laddning för elbilar i Stockholms stad

  Kontakta oss

  Hannes Englesson

  Fokusområde godstransporter

  hannes.englesson@trivector.se

  010-456 56 21