Klimatsmart planering

  Planera hållbart och klimatsmart

  Vi vill gärna vara med i planering av nya projekt. Allra helst vill vi vara med i de tidiga skedena. Det är då vår kunskap gör mest nytta. Vi kan trafikstrukturer och har samtidigt stor förståelse för miljö- och bullerfrågor – viktiga ingredienser för att skapa en hållbar och attraktiv miljö att leva och verka i.

  Tjänster vi erbjuder inom hållbar och klimatsmart planering

  Vi kan till exempel hjälpa till med:

  • Utbyggnadsförslag i tidiga översiktliga planeringsskeden såsom översiktsplan och regional plan och analysera effekten av dem på klimat och trafik, men även med avseende på social hållbarhet.
  • Förslag/program för hur en ny eller befintlig stadsdel kan planeras hållbart eller bli mer hållbar trafikmässigt – till exempel som stöd i certifieringen av hållbara stadsdelar (HCS)
  • Trafikkonsekvensbeskrivningar (TKB) i samband med en fördjupad översiktsplan.
  • Lokaliseringsutredningar – bästa läget för en viss verksamhet
  • Förslag på hur din kommun kan bli bättre på hållbara transporter och därmed nå klimatmål, färdmedelsmål, bullermål etcetera och benchmarka med andra kommuner.
  • Analysera åtgärder som kan minska klimatutsläpp och energianvändning i hela transportsystemet.

  Läs mer

  Kontakta oss

  Kontakta oss så kan vi berätta om vad vi kan hjälpa till med.

  Björn Wendle

  Björn Wendle

  Vice vd och marknadsansvarig Trivector Traffic

  bjorn.wendle@trivector.se

  010-456 56 09

  Malin Gibrand

  Affärsområdesansvarig Stadsutveckling

  malin.gibrand@trivector.se

  010-456 56 72