SHIFT

  Kommunrankningen SHIFT

  SHIFT diplom 2020

  SHIFT är Trivectors årliga kommunrankning som visar vilken kommun i Sverige som är bäst på hållbara transporter.

  SHIFT rankar kommunernas arbete med hållbara transporter

  Omställningen till hållbara transporter går inte tillräckligt fort. För att öka fokus gör Trivector sedan 2014 en årlig kommunrankning, SHIFT. Syftet är att lyfta fram de kommuner som kommit långt i arbetet med hållbara transporter samt sprida kunskap och idéer. Kommunrankningen SHIFT bygger på verktyget EcoMobility SHIFT, ett europeiskt benchmarkingverktyg för hållbara transporter i städer.

  SHIFT baseras dels på en enkät till kommunerna, dels på data från olika nationella databaser. Utifrån detta görs sedan en rankning och ett antal kommuner lyfts fram – vinnaren som fått högst rankning, kommunen som förbättrat sig mest och kommunerna som har framgångsrika eller nytänkande exempel att inspireras av.

  Indikatorer i SHIFT

  Frågorna och indikatorerna som mäts i SHIFT är indelade i följande områden:

  1. Gör det möjligt! Om de processer som finns i kommunen och som gör det möjligt att åstadkomma ett hållbart transportsystem.

  2. Ge förutsättningarna! Om hur transportsystemet ser ut: bland annat om cykelinfrastruktur, kollektivtrafikstandard, låghastighetsgator, parkering och mobility management.

  3. Se resultat! Om hur effekterna av arbetet ser ut avseende andel bilresor, trafiksäkerhet och luftföroreningar.

  4. Blicka framåt! Om kommunens arbete med innovationer. Här finns också bonusfrågan som ger bonuspoäng till några kommuner, och hedersomnämnande till en) som gjort något som vi tycker är särskilt intressant att lyfta fram, exempel som kan inspirera andra. I år har vi även ett par frågor relaterade till corona.

  Vi vet att stora städer generellt har större möjlighet att arbeta med vissa åtgärder, såsom att erbjuda hög turtäthet i kollektivtrafiken med mera. För att ge mindre kommuner samma möjlighet till höga poäng viktas.

  EcoMobility SHIFT – ett europeiskt benchmarkingverktyg för hållbara transporter i städer

  Vilka faktorer är viktiga för ett hållbart transportsystem och hur framgångsrik är din stad inom hållbara transporter? EcoMobility SHIFT erbjuder ett verktyg för att kartlägga och utvärdera nuläget och ta fram förbättringsförslag inom hållbara transporter. Verktyget är till exempel lämpligt att använda inom ramen för arbetet med att utveckla en hållbar trafikstrategi/Sustainable Urban Mobility Plan.

  EcoMobility SHIFT erbjuder också extern revision och benchmarking, så att din stad kan jämföra sig med andra städer i Europa. De städer som deltar i EcoMobility SHIFT uppmärksammas för sitt arbete genom den globala organisationen ICLEI, som också delar ut guld, silver eller bronsutmärkelser till de städer som når en hög poäng.

  Vill du:

  • göra en ”intern egenutvärdering”, finns det hjälpmedel: manual (PDF, på engelska), indikatorbeskrivningar (PDF, på svenska) och City Profile Factors (PDF, på engelska).
  • ha stöd i den interna utvärderingen eller vill göra en extern revision (och eventuellt ansöka om utmärkelse), kontakta oss för kostnadsförslag: Karin Neergaard, 010-456 56 16.
  • anmäla att ni gjort en ”intern egenutvärdering” (frivilligt), kontakta någon av ovanstående.

  Trivector har varit med att ta fram systemet för EcoMobilitySHIFT och är certifierade för att kunna utföra externa revisioner av EcoMobilitySHIFT. Sekretariatet ligger hos ICLEI (Local Governments for Sustainability), som bl a delar ut utmärkelserna.

  Varför EcoMobility SHIFT?

  EcoMobility SHIFT är en bra grund för arbete med trafikstrategier. Systemet erbjuder ett ”färdigt set” med indikatorer för uppföljning. EU-kommissionen ger sitt stöd till EcoMobility SHIFT i sin nya policy om Urban mobility.

  Läs mer

  Presentation om vilka städer som genomfört EcoMobility SHIFT (alla tre stegen).

  EcoMobility SHIFT produktblad

  Lund vinner SHIFT 2020

  Även 2020 är Lunds kommun bäst i Sverige på hållbara transporter, och vinner för femte året i rad kommunrankningen SHIFT. Lund vinner i år igen och det beror på att de håller sina positioner och uppnår hela 90 procent av totalpoängen. Lund har arbetat målmedvetet med hållbara transporter under lång tid och på senare år lyft sig inom andelen fossilfria fordon i den egna flottan.

  Täby och Huddinge kommuner får bonus och särskilt hedersomnämnande för sitt arbete med skolvägar. De har båda arbetat med skolvägar under många år och den kontinuerliga utvecklingen av arbetet under flera år har givit goda resultat.

  Se PM SHIFT 2020 och Resultatbilaga för SHIFT 2020 för poängsammanställning och statistik.

  Hur gick det för din kommun?

  Vill du veta mer om hur det gick för just din kommun kan du beställa resultatet från Trivector. Ett PM med resultatet för din kommun redovisat i text och diagram kostar 19 000 kr. Kontakta Karin Neergaard, 010-456 56 16.

  Peer-review

  Vi erbjuder också en peer-review för de kommuner som vill förbättra arbetet med hållbara transporter. Då ingår: ett halvdagsmöte på plats då vi samlar information, genomgång av dokumentation, analys, rapport med förslag på förbättringsåtgärder och slutredovisningsmöte. Kontakta Karin Neergaard för mer information.

  10 i topp

  2020

  1 Lund (236 p)
  2 Umeå (216 p)
  3 Uppsala (209 p)
  4 Örebro (209 p)
  5 Linköping (204 p)
  6 Helsingborg (198 p)
  7 Göteborg (198 p)
  8 Järfälla (193 p)
  9 Karlstad (191 p)
  10 Gävle (184 p)

  Hederspris:

  Täby och Huddinge kommuner får bonus och särskilt hedersomnämnande för sitt mångåriga arbete med skolvägar.

  2019

  1. Lund (236 p)
  2. Stockholm (221 p)
  3. Umeå (221 p)
  4. Örebro (219 p)
  5. Malmö (213 p)
  6. Göteborg (208 p)
  7. Uppsala (207 p)
  8. Västerås (205 P)
  9. Linköping (205 p)
  10. Helsingborg (203 p)

  Hederspris:
  Luleå kommun för innovativa insatser med aktiva skoltransporter och vintercykling, samt för inspirerande resespel som främjar hållbart resande bland kommunens anställda.

  2018

  1. Lund
  2. Örebro
  3. Malmö
  4. Umeå
  5. Göteborg
  6. Västerås
  7. Helsingborg
  8. Uppsala
  9. Eskilstuna
  10. Karlstad

  Hederspris:
  Uppsala kommun för deras arbete med att förbättra förutsättningarna för cykeltrafik.

  Kontakta oss

  Karin Neergaard

  Konsult hållbara transporter

  karin.neergaard@trivector.se

  010-456 56 16