Förstå framtiden först

SHIFT

Kommunrankningen SHIFT

SHIFT kommunrankning

Vilken kommun i Sverige är bäst på hållbara transporter 2019? Vår årliga kommunrankning SHIFT kommer ta reda på det. En enkät har gått ut till de största städerna/kommunerna i landet. Deras svar kommer kompletteras med information från olika officiella databaser. De nya resultaten presenteras som vanligt i Almedalen 3 juli där även vinnaren av SHIFT2019 koras. Läs mer om tidigare års resultat nedan. 

Lund vann SHIFT2018

Även 2019 är Lunds kommun bäst i Sverige på hållbara transporter, och vinner för fjärde året i rad kommunrankningen SHIFT. Att Lund vinner i år igen är för att de fortsatt är bra på mycket. Lund uppnår 86 procent av totalpoängen och ligger mycket högt inom tre av de fem områden som bedöms: Gör det möjligt, Skapa förutsättningar och Se resultat.

Samtidigt får Luleå kommun hedersomnämnande för innovativa insatser med aktiva skoltransporter och vintercykling, samt för inspirerande resespel som främjar hållbart resande bland kommunens anställda.

För poängsammanställning och statistik se PM SHIFT2019.

Hur gick det för din kommun?

Vill du veta mer om hur det gick för just din kommun kan du beställa resultatet från Trivector. Ett PM med resultatet för din kommun redovisat i text och diagram kostar 16.000 kr. Kontakta Karin Neergaard, 010-456 56 16.

Peer-review

Vi erbjuder också en peer-review för de kommuner som vill förbättra arbetet med hållbara transporter. Då ingår: ett halvdagsmöte på plats då vi samlar information, genomgång av dokumentation, analys, rapport med förslag på förbättringsåtgärder och slutredovisningsmöte. Kontakta Karin Neergaard för mer information.

Se resultatet av SHIFT2019, poängsammanställning och statistik.

Linköping och Stockholm åter bland de bästa kommunerna på hållbara transporter i Sverige

Luleå och Umeå prisas för innovativa hållbarhetsidéer

Bara hälften av kommunerna styr mot minskat flygresande och klimatkompenserar utsläpp

10 i topp 2019

 1. Lund (236 p)
 2. Stockholm (221 p)
 3. Umeå (221 p)
 4. Örebro (219 p)
 5. Malmö (213 p)
 6. Göteborg (208 p)
 7. Uppsala (207 p)
 8. Västerås (205 P)
 9. Linköping (205 p)
 10. Helsingborg (203 p)

Hederspris: Luleå kommun för innovativa insatser med aktiva skoltransporter och vintercykling, samt för inspirerande resespel som främjar hållbart resande bland kommunens anställda.

10 i topp 2018

 1. Lund
 2. Örebro
 3. Malmö
 4. Umeå
 5. Göteborg
 6. Västerås
 7. Helsingborg
 8. Uppsala
 9. Eskilstuna
 10. Karlstad

Hederspris: Uppsala kommun för deras arbete med att förbättra förutsättningarna för cykeltrafik.

SHIFT rankar kommunernas arbete med hållbara transporter

Omställningen till hållbara transporter går inte tillräckligt fort. För att öka fokus gör Trivector sedan 2014 en årlig kommunrankning, SHIFT. Syftet är att lyfta fram de kommuner som kommit långt i arbetet med hållbara transporter samt sprida kunskap och idéer. Kommunrankningen SHIFT bygger på verktyget EcoMobility SHIFT, ett europeiskt benchmarkingverktyg för hållbara transporter i städer.

SHIFT baseras dels på en enkät till kommunerna, dels på data från olika nationella databaser. Utifrån uppgifterna i dessa källor tilldelas varje kommun ett visst antal poäng. Den kommun som får högst poäng kommer utses till vinnare av SHIFT. 

Indikatorer i SHIFT

Frågorna och indikatorerna som mäts i SHIFT är indelade i följande områden:

1. Gör det möjligt! Om de processer som finns i kommunen och som gör det möjligt att åstadkomma ett hållbart transportsystem.

2. Ge förutsättningarna! Om hur transportsystemet ser ut: bland annat om cykelinfrastruktur, kollektivtrafikstandard, låghastighetsgator, parkering och mobility management.

3. Se resultat! Om hur effekterna av arbetet ser ut avseende andel bilresor, trafiksäkerhet och luftföroreningar.

4. Blicka framåt! Ny spännande fråga om innovation samt bonusfrågan som ger bonuspoäng till några kommuner, och hedersomnämnande till en) som gjort något som vi tycker är särskilt intressant att lyfta fram, exempel som kan inspirera andra.

Vi vet att stora städer generellt har större möjlighet att arbeta med vissa åtgärder, såsom att erbjuda hög turtäthet i kollektivtrafiken med mera. För att ge mindre kommuner samma möjlighet till höga poäng viktas därför vissa frågor.

EcoMobility SHIFT - ett europeiskt benchmarkingverktyg för hållbara transporter i städer

Vilka faktorer är viktiga för ett hållbart transportsystem och hur framgångsrik är din stad inom hållbara transporter? EcoMobility SHIFT erbjuder ett verktyg för att kartlägga och utvärdera nuläget och ta fram förbättringsförslag inom hållbara transporter. Verktyget är till exempel lämpligt att använda inom ramen för arbetet med att utveckla en hållbar trafikstrategi/Sustainable Urban Mobility Plan.

EcoMobility SHIFT erbjuder också extern revision och benchmarking, så att din stad kan jämföra sig med andra städer i Europa. De städer som deltar i EcoMobility SHIFT uppmärksammas för sitt arbete genom den globala organisationen ICLEI, som också delar ut guld, silver eller bronsutmärkelser till de städer som når en hög poäng.

Vill du:

 • göra en ”intern egenutvärdering”, finns det hjälpmedel: manual (PDF, på engelska), indikatorbeskrivningar (PDF, på svenska) och City Profile Factors (PDF, på engelska).
 • ha stöd i den interna utvärderingen eller vill göra en extern revision (och eventuellt ansöka om utmärkelse), kontakta oss för kostnadsförslag: Karin Neergaard, 010-456 56 16 eller Anna Clark, 010-456 56 23.
 • anmäla att ni gjort en ”intern egenutvärdering” (frivilligt), kontakta någon av ovanstående.

Trivector har varit med att ta fram systemet för EcoMobilitySHIFT och är certifierade för att kunna utföra externa revisioner av EcoMobilitySHIFT. Sekretariatet ligger hos ICLEI (Local Governments for Sustainability), som bl a delar ut utmärkelserna. 

Varför EcoMobility SHIFT?

EcoMobility SHIFT är en bra grund för arbete med trafikstrategier. Systemet erbjuder ett "färdigt set" med indikatorer för uppföljning. EU-kommissionen ger sitt stöd till EcoMobility SHIFT i sin nya policy om Urban mobility.

Läs mer

Presentation om vilka städer som genomfört EcoMobility SHIFT (alla tre stegen).

EcoMobility SHIFT produktblad

Kontakta oss