Förstå framtiden först

Kollektiva transporter

Kollektivtrafik och kollektiva transporter

En attraktiv kollektivtrafik utgör stommen i de kollektiva transporterna.

Attraktiva kollektiva transporter ger ett effektivt resursutnyttjande

När vi delar transportmedel i tid eller rum uppstår kollektiva transporter. Dessa är en del av delningsekonomin och bidrar till ett effektivt resursutnyttjande av både fordon och yta. De kollektiva transporterna är en förutsättning för att gå i riktning mot ett mer hållbart samhälle. En attraktiv kollektivtrafik utgör stommen i de kollektiva transporterna, från landsbygdstrafik via tätortsbussar och spårvägar till höghastighetståg. Därtill finns en rad andra, flexibla transportdelningstjänster som kompletterar utbudet, t ex bilpool och hyrcykel.

I en värld i snabb utveckling och förändring behöver insatserna kryddas med nytänkande. Det är därför avgörande att hålla sig uppdaterad kring forskning samt dra nytta av bra exempel i och utanför Sveriges gränser och anpassa dessa till svenska förhållanden. Detta hjälper vi dig gärna med!

Kontakta oss

Kontakta oss så berättar vi mer om effektiva och attraktiva kollektiva transporter.

Tjänster vi erbjuder inom kollektiva transporter

Kollektivtrafik i städer

Tänk spår och kör buss så länge transportkapaciteten med buss räcker till.

Kollektivtrafik på landsbygd

Attraktiv och resurseffektiv kollektivtrafik på landsbygd kräver ofta specialanpassningar och nytänkande.

Stationer och terminaler

Byten ska vara enkla och miljön attraktiv.

Mobilitetstjänst och bilpool

Mobilitetstjänster ger kommuner, transportföretag och tjänsteföretag nya möjligheter.

Kollektivtrafik med hög kapacitet

Buss, BRT, släpbuss, spårväg, tunnelbana eller regionaltåg? Välj utifrån kapacitetsbehov och förutsättningar.