Förstå framtiden först

Kollektivtrafik i städer

En snabb och pålitlig kollektivtrafik stärker stadens image

Genom att tänka spår och köra buss maximeras nyttan i förhållande till kostnaderna, så länge transportkapaciteten med buss räcker till. Principen lanserades av Trivector i början på 1990-talet och den fungerar precis lika bra nu som då, i både små och stora städer.

Kollektivtrafik i städer: separat busskörfält

Effektiv och attraktiv busstrafik har flera fördelar. Många av dem förstärker varandra. Exempelvis skapas en snabbare resa, vilket ger ökad effektivitet (färre fordon) och ökad attraktivitet (kortare restid), en pålitligare resa, eftersom kollektivtrafikens framkomlighet förbättras och därigenom punktligheten samt en bättre image, eftersom infrastrukturinvesteringar visar att kommunen eller regionen tar ett långsiktigt ansvar för kollektivtrafiken.

Vi kan högprioriterad busstrafik

Vi har lång erfarenhet av att utforma högprioriterad busstrafik i så väl stora som mindre städer, och kan hela processen, från övergripande systemfrågor till detaljutformning. Åtgärder behövs på alla nivåer och ofta handlar det om klassiska åtgärder, som underlättar eller förutsätter varandra, t ex:

  • Stomlinjenät
  • Hög turtäthet
  • Signalprioritering – ger bussarna förtur i korsningar.
  • Raka linjedragningar
  • Anpassad gatuutformning och hållplatser
  • Rondeller där bussen går rakt igenom

Läs mer om kollektivtrafik i städer

Kontakta oss