Kollektivtrafik i städer

  En snabb och pålitlig kollektivtrafik stärker stadens image

  Genom att tänka spår och köra buss maximeras nyttan i förhållande till kostnaderna, så länge transportkapaciteten med buss räcker till. Principen lanserades av Trivector i början på 1990-talet och den fungerar precis lika bra nu som då, i både små och stora städer.

  Kollektivtrafik i städer

  Effektiv och attraktiv busstrafik har flera fördelar. Många av dem förstärker varandra. Exempelvis skapas en snabbare resa, vilket ger ökad effektivitet (färre fordon) och ökad attraktivitet (kortare restid), en pålitligareresa, eftersom kollektivtrafikens framkomlighet förbättras och därigenom punktligheten samt en bättre image, eftersom infrastrukturinvesteringar visar att kommunen eller regionen tar ett långsiktigt ansvar för kollektivtrafiken.

  Vi kan högprioriterad busstrafik

  Vi har lång erfarenhet av att utforma högprioriterad busstrafik i så väl stora som mindre städer, och kan hela processen, från övergripande systemfrågor till detaljutformning. Åtgärder behövs på alla nivåer och ofta handlar det om klassiska åtgärder, som underlättar eller förutsätter varandra, t ex:

  • Stomlinjenät
  • Hög turtäthet
  • Signalprioritering – ger bussarna förtur i korsningar.
  • Raka linjedragningar
  • Anpassad gatuutformning och hållplatser
  • Rondeller där bussen går rakt igenom

  Läs mer om kollektivtrafik i städer

  Kontakta oss

  PG Andersson

  Grundare, seniorkonsult kollektivtrafik och stadsutveckling

  pg.andersson@trivector.se

  010-456 56 04

  Paulina Soliman

  Kontorschef Stockholm

  paulina.soliman@trivector.se

  010-456 56 02