Kollektivtrafik med hög kapacitet

  Kollektivtrafiksystem med hög kapacitet utvecklar samhället

  I växande städer och regioner krävs ofta kollektivtrafiksystem med hög kapacitet för att klara av resandet och de mål som finns för att utveckla samhället. Vi svarar på frågan om vad som är lämpligt val i respektive situation – buss, BRT, släpbuss, spårväg, tunnelbana eller regionaltåg?

  Varje färdslag har sitt användningsområde och för att veta vilket alternativ som bör väljas i en viss situation behöver en ordentlig genomlysning genomföras. Förväntat resbehov samt vilka eventuella ytterligare utvecklingsplaner som finns avseende verksamheter och bostäder i kollektivtrafikens närområde behöver ses över.

  BRT, spårväg, järnväg eller tunnelbana – vi hjälper er välja

  • BRT (Bus rapid transit) är ett transportsystem som erbjuder hög kvalitet och god framkomlighet för busstrafiken, i allt från stadsmiljö till landsbygd. Ett BRT-system tillvaratar många av spårtrafikens fördelar i kombination med busstrafikens väsentligt lägre investeringskostnader och kortare implementeringstid.
  • Idag byggs det och planeras spårväg på många håll i Sverige. En trend som funnits i Europa en längre tid. Trivector kan bidra i alla faser av planeringen – allt från långsiktiga strategier till detaljutformning av växlar.
  • Trivector kan bidra med utredningar och analyser även av tyngre spårsystem som järnväg och tunnelbana. Det handlar om system- och trafikeringsstudier, kapacitetsanalys, utredningar kring nya spårdragningar, exempelvis i Skåne/Öresundsregionen, Stockholmsområdet, Gävleborg, Östergötland och Småland.
  • Regioner med hög kollektivtrafikandel har ofta takttrafik som gemensam nämnare. Ju närmare ett komplett knutpunktsupplägg man kommer, desto större är möjligheterna till framgång. Resandet kan öka med uppemot 20-30%. Trivector har erfarenhet från den här typen av utredningar ibland annat från Skåne/Öresundsregionen, Stockholmsregionen, Västra Götalandsregionen, Småland och Norrlandskusten.

  Läs mer om kollektivtrafiksystem med hög kapacitet

  Kontakta oss

  PG Andersson

  Grundare, seniorkonsult kollektivtrafik och stadsutveckling

  pg.andersson@trivector.se

  010-456 56 04

  Malin Gibrand

  Affärsområdesansvarig Stadsutveckling

  malin.gibrand@trivector.se

  010-456 56 72

  Stig Hammarson

  Konsult hållbara transporter

  stig.hammarson@trivector.se

  010-456 56 42

  Ladda ner vårt white paper om takttrafik och knutpunktstrafik. Författare Mats Améen

  Schweiz har Europas högsta kollektivtrafikresande, den bästa punktligheten och det högsta utnyttjandet av bankapaciteten. Hur gör de? En av de viktigaste förklaringarna är att de har takttrafik med knutpunktsupplägg. Lär dig mer om denna planeringsfilosofi och hur den kan ge framgång i både mindre och större kollektivtrafiksystem.