Förstå framtiden först

Mobilitetstjänst och bilpool

Mobilitetstjänster och bilpool

Nya mobilitetstjänster utvecklas snabbt med digitalisering och delningsekonomi som starka drivkrafter. Det här ger kommuner, transportföretag och olika typer av tjänsteföretag nya möjligheter. Oavsett om du är stadsplanerare eller affärsutvecklare ger vi dig rätt underlag för beslut kring mobilitetstjänster.

Gula lånecyklar / hyrcyklar i ställ

Behovet av att äga en egen bil minskar. Och varför äga själv, om man kan låna, hyra eller dela och slippa både kostnader och besvär? Den här typen av frågor ställs av alltfler och är en tydlig trend i urban livsstil.

Transport som tjänst

Transport som tjänst (Mobility as a service – Maas) brukar beskrivas som en samlad tjänst där användarens olika behov av transport samlas hos en och samma leverantör. Transporttjänsterna utförs av olika leverantörer men samordnat i ett gemensamt ekosystem. Kundens aktuella behov står i centrum och gränser mellan olika transportslag suddas ut. Kollektivtrafiken är en central aktör men även bilpooler, taxi, hyrcykelsystem, hemleverans med mera är viktiga delar av systemet. Det finns en stor potential att att använda fordon mer effektivt. Men det finns också risk att ökad tillgänglighet ger ökat bilresande.

Tjänsteutveckling, scenarier och konsekvensanalyser

Trivector kombinerar kunskap om nya mobilitetstjänster med tidigare erfarenhet kring klassisk kollektivtrafik, resenärsbeteenden, implementering, och policyrekommendationer. Vi ser med stort intresse på alla nya möjligheter och deltar aktivt för att utveckla dem, men blundar inte för att noggrant studera potentiella risker som äventyrar ett hållbart transportsystem.

Exempel på vad vi erbjuder:

  • Utveckling och utvärdering av mobilitetstjänster.
  • Strategi och policyrekommendationer.
  • Scenarier och konsekvensanalyser av nya mobilitetstjänster i städer.
  • Forskning.

Läs mer

Bil i pool ersätter fem privatbilar.  Utredning av Sunfleets bilpooler

EC2B -transport som tjänst vid bostaden

Effekter av nya former av bilägande. Rapport

Christer Ljungberg blogg

Kontakta oss


Läs mer

Restriktiv parkeringspolicy fick bildelning att ta fart