Mobilitetstjänster och bilpool

  Mobilitetstjänster och bilpool

  Nya mobilitetstjänster utvecklas snabbt med digitalisering och delningsekonomi som starka drivkrafter. Det här ger kommuner, transportföretag och olika typer av tjänsteföretag nya möjligheter. Oavsett om du är stadsplanerare eller affärsutvecklare ger vi dig rätt underlag för beslut kring mobilitetstjänster.

  Behovet av att äga en egen bil minskar. Och varför äga själv, om man kan låna, hyra eller dela och slippa både kostnader och besvär? Den här typen av frågor ställs av allt fler och är en tydlig trend i urban livsstil.

  Transport som tjänst

  Transport som tjänst (Mobility as a service – Maas) brukar beskrivas som en samlad tjänst där användarens olika behov av transport samlas hos en och samma leverantör. Transporttjänsterna utförs av olika leverantörer men samordnat i ett gemensamt ekosystem. Kundens aktuella behov står i centrum och gränser mellan olika transportslag suddas ut. Kollektivtrafiken är en central aktör men även bilpooler, taxi, hyrcykelsystem, hemleverans med mera är viktiga delar av systemet. Det finns en stor potential att att använda fordon mer effektivt. Men det finns också risk att ökad tillgänglighet ger ökat bilresande.

  Se filmen om projektet DenCity. Den har tagits fram inom ramen för Dencity där EC2B varit leverantör av MaaS-tjänsten.

  Tjänsteutveckling, scenarier och konsekvensanalyser

  Trivector kombinerar kunskap om nya mobilitetstjänster med tidigare erfarenhet kring klassisk kollektivtrafik, resenärsbeteenden, implementering, och policyrekommendationer. Vi ser med stort intresse på alla nya möjligheter och deltar aktivt för att utveckla dem, men blundar inte för att noggrant studera potentiella risker som äventyrar ett hållbart transportsystem.

  Exempel på vad vi erbjuder:

  • Utveckling och utvärdering av mobilitetstjänster.
  • Strategi och policyrekommendationer.
  • Scenarier och konsekvensanalyser av nya mobilitetstjänster i städer.
  • Forskning.

  Läs mer

  Bil i pool ersätter fem privatbilar.  Utredning av Sunfleets bilpooler

  EC2B -transport som tjänst vid bostaden

  Effekter av nya former av bilägande. Rapport

  Christer Ljungberg blogg

  Kontakta oss

  Björn Wendle

  Björn Wendle

  Vice vd och marknadschef Trivector Traffic

  bjorn.wendle@trivector.se

  010-456 56 09

  Christer Ljungberg

  Grundare, senior advisor

  christer.ljungberg@trivector.se

  010-456 56 00

  Ladda ner vårt white paper om transport som tjänst. Författare: Emma Lund

  Transport som tjänst, eller Mobility as a Service (MaaS) är hett i diskussionen om framtidens transporter. Men vad är egentligen transport som tjänst, hur långt har utvecklingen inom området kommit, och vilka problem kan det vara lösningen på?