Stationer och terminaler

  En väl utformad station underlättar resan

  För att locka fler resenärer till kollektivtrafiken krävs att de stationer och terminaler resenärerna vistas i har en både funktionell och vacker utformning med hög kvalitet. Det ska vara enkelt att byta mellan olika trafikslag och linjer, och när miljön utformas väl blir tiden på bytespunkten en positiv upplevelse och kollektivtrafikresan ett attraktivare alternativ.

  Genom att skapa hållbara och attraktiva lösningar med en utformning som naturligt smälter in i stadsbilden slipper du tidsödande, dyra och kompromiss-artade anpassningar i efterhand.

  Hållbara och attraktiva stationslösningar

  Exempel på vad vi kan hjälpa er med:

  • Utreda lokalisering och dimensionering av hållplatser, stationer och terminaler.
  • Ta fram principutformningar och detaljerade studier av hur en bussterminal ska utformas för att bli attraktiv för resenärerna och samtidigt passa in i staden.
  • Beräkna hur en bytespunkt med flera färdslag ska få bästa funktion, naturligtvis med en hög trafiksäkerhet.
  • Analysera hur fotgängare rör sig till exempel inom ett resecentrum eller till och från en bussterminal. Detta kan illustreras med simuleringar i VISSIM eller filmning av fotgängare.

  Uppdrag vi arbetat med de senaste åren

  Vi har bidragit i utvecklingen av flera stationer och terminaler de senaste åren. Ofta i samarbete med arkitekter. Nedan visas några exempel:

  Läs mer om stationer och terminaler

  • KolTRAST är en planeringshandbok, för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik, med råd för bl a hållplatser och terminaler.

  Kontakta oss

  Paulina Soliman

  Kontorschef Stockholm

  paulina.soliman@trivector.se

  010-456 56 02

  PG Andersson

  Grundare, seniorkonsult kollektivtrafik och stadsutveckling

  pg.andersson@trivector.se

  010-456 56 04