Förstå framtiden först

Stationer och terminaler

En väl utformad station underlättar resan

För att locka fler resenärer till kollektivtrafiken krävs att de miljöer resenärerna vistas i har en både funktionell och vacker utformning med hög kvalitet. Bytet mellan olika trafikslag och linjer ska vara enkelt och genom en bra utformning blir tiden på bytespunkten en positiv upplevelse och kollektivtrafikresan ett attraktivare alternativ.

Bussterminal

Genom att skapa hållbara och attraktiva lösningar med en utformning som naturligt smälter in i stadsbilden slipper du tidsödande, dyra och kompromissartade anpassningar i efterhand.

Hållbara och attraktiva stationslösningar

Exempel på vad vi kan hjälpa er med:

  • Utredningar av lokalisering och dimensionering av hållplatser, stationer och terminaler.
  • Ta fram principutformningar och detaljerade studier av hur en bussterminal ska utformas för att bli attraktiv för resenärerna och samtidigt passa in i staden.
  • Hur en bytespunkt med flera färdslag ska få bästa funktion, naturligtvis med en hög trafiksäkerhet.
  • Analys av hur fotgängare rör sig till exempel inom ett resecentrum eller till och från en bussterminal. Detta kan illustreras med simuleringar i VISSIM eller filmning av fotgängare.

Läs mer om stationer och terminaler

Kontakta oss