Samhällsplanering

  Samhällsplanering för hållbara färdmedel

  Genom att tidigt i samhällsplaneringen planera för kollektivtrafik, gång och cykel kan bättre förutsättningar för hållbart resande skapas. Lokalisering av bostäder, arbetsplatser, handel och andra verksamheter i förhållande till viktiga samhällsfunktioner och trafiksystem har stor betydelse för trafikarbetet och efterfrågan på motoriserade transporter.

  Spårväg Bergen

  Genomtänkta strategier och planer

  Tillgänglighetsanalyser, resvaneundersökningar, stråkstudier, åtgärdsvalsstudier och samhällsekonomiska analyser kan utgöra grund till väl genomtänkta strategier, planer och program.

  Läs mer

  Referenser

  pdf

  Åtgärdsvalsstudie Södertälje hamn – Landsort

  2017-09-08
  Referenser

  Tjänster vi erbjuder inom Samhällsplanering

  Resvaneundersökningar, RVUer
  För kartläggning av resvanor i förändring

  Trafikstrategier
  Strategier, planer och åtgärdsprogram.

   

  Tillgänglighetsanalyser
  Viktigt underlag i samhällsplaneringen

  Regional utveckling
  Regionen är den nya staden.

  Åtgärdsvalsstudier (ÅVS)
  Åtgärder för ett mer hållbart transportsystem.

  Samhällsekonomi & samlade effektbedömningar
  För att visa nyttor och effekter av samhällsbetalda åtgärder och satsningar.

  Kontakta oss

  Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

  Axel Persson

  Affärsområdesansvarig Samhällsplanering

  axel.persson@trivector.se

  010-456 56 26