Åtgärdsvalsstudier, ÅVS

  Åtgärdsvalsstudier - åtgärder för ett mer hållbart transportsystem

  Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) används i tidigt planeringsskede och ska leda till lösningar som medverkar till ett mer hållbart transportsystem. Alla transportslag ska ingå och fyrstegsprincipen ska användas, som innebär att tänka om och optimera innan om- eller nybyggnation.

  Åtgärdsvalsstudier är en metod som används både av Trafikverket, regioner och av kommuner som vill ligga steget före nationell och regional planering. Trafikverket kräver att alla åtgärder som planeras längs med det statliga vägnätet ska utredas enligt ÅVS-metoden.

  ÅVS-arbetet består av många delar, kanske du behöver hjälp?

  Många intressenter berörs av transportsystemets utformning. Vägen till lyckade lösningar går via såväl samråd, dialog och förankring som framtagande av lämpligt underlag. Behöver du stöd i processen kan vi ge dig hjälp hela vägen från tidiga skeden fram till ställningstagande. Vi kan bistå med att såväl leda processer som att ta fram underlag och göra analyser:

  • Processtöd – att leda processen hos organisationen på bästa sätt.
  • Dialog med flera intressenter är grundläggande genom hela processen.
  • Underlagsmaterial – sammanfatta och analysera befintligt material och beskriva nuläget.
  • Problembeskrivning – i dialog/workshop med olika aktörer komma fram till gemensam problembild.
  • Generera åtgärdsförslag – på ett kreativt sätt utan begränsningar föreslå åtgärder enligt fyrstegsprincipen.
  • Beräkna effekter och beskriva konsekvenser av åtgärdsförslagen (trafiksäkerhet, miljö, energi, kostnad, yteffektivitet etc) till exempel i form av samlad effektbedömning.
  • Rekommendera åtgärder.
  • Dokumentation och presentation.

  Läs mer

  Kontakta oss

  Kristoffer Levin

  Kristoffer Levin

  Konsult hållbara transporter

  kristoffer.levin@trivector.se

  010-456 56 24

  Axel Persson

  Affärsområdesansvarig Samhällsplanering

  axel.persson@trivector.se

  010-456 56 26