Regional utveckling

  Regionen är den nya staden

  I minst tjugo år har regionförstoring varit ett politiskt mål. På många håll har man lyckats, och regionerna har utvecklats, i takt med att vi reser längre.

  Tåg genom Småland

  Våra storstadsregioner fungerar allt mer som staden gjorde förr. Man bor på ett ställe, arbetar på annat, och har sina fritidsintressen på ett tredje. För invånarna spelar kommungränserna allt mindre betydelse. Och även landsbygden runt de större städerna är idag attraktiva ställen att bo. Detta får betydelse för hur vi planerar våra transporter.

  Vi behöver mer regional samverkan

  I takt med att allt fler använder regionen som en stad ökar kraven på samarbete mellan olika aktörer. Som exempel är den som är utpendlare i en kommun inpendlare i en annan, och påverkar därmed trafiken i båda. Externhandel påverkar oftast handeln i flera kommuner förutom den egna. Eftersom Sverige saknar en regional planering som har legitimitet krävs frivillig samordning

  Det finns också stora vinster genom en bättre samverkan. Arbetsmarknad och kulturutbud två områden som kan vidgas med klok samverkan. Även här spelar transporterna en stor roll.

  Det här kan vi hjälpa till med

  Vi har lång erfarenhet av att arbeta med regional utveckling. Här är några exempel på hur kan dra nytta av vår kompetens och erfarenhet.

  • Regionala transportstrategier enl PolySump
  • Tillgänglighetsanalyser
  • Handelsanalyser
  • Kollektivtrafikstrategier

  Kontakta oss

  Christer Ljungberg

  Grundare, senior advisor

  christer.ljungberg@trivector.se

  010-456 56 00

  Björn Wendle

  Björn Wendle

  Vice vd och marknadsansvarig Trivector Traffic

  bjorn.wendle@trivector.se

  010-456 56 09