Resvanor

  Resvaneundersökningar visar hur resvanor förändras

  En resvaneundersökningen (RVU) är till god hjälp för att veta hur du ska planera trafiksystemet i en stad eller region. För att kunna ta väl underbyggda beslut behöver du veta hur resandet och efterfrågan på resande ser ut.  Resandet förändras ständigt med nya förutsättningar – både i trafiksystemet som sådant och i samhället i stort.

  Genom att kartlägga invånarnas resvanor som de ser ut just nu, så får planerare och beslutsfattare ett både unikt och gediget underlag för beslut om hur det framtida trafiksystemet bör utformas och hur åtgärder för ett bättre trafiksystem ska riktas mot individer, områden och fordonsslag där det finns störst potential för förbättring. Denna kunskap gör att resurserna kan sättas in där de gör bäst nytta i förhållande till de mål som satts upp.

  Frågeställningen avgör typen av resvaneundersökning

  Vi har väl utarbetade koncept för olika typer av resvaneundersökningar. Beroende på vilka frågeställningar du har så kan vi hjälpa dig med t ex:

  • Befolknings-RVU, t ex resvanor inom en stad eller en kommun eller inom ett län.
  • Ombordundersökningar på kollektivtrafiken.
  • Platsspecifika undersökningar, t ex resecentrum, knutpunkt  eller affärscentra.
  • Undersökningar av företags/organisationers resor (anställdas resor, besökandes resor och godstransporter).
  • Undersökningar bland speciella grupper, t ex barn.
  • Skräddarsydda webbenkäter för resvaneundersökningar.

  Nu gör mobilen resvaneundersökningen

  Läs mer om TravelVu – App för att samla in högkvalitativ resvanedata.

  Kontakta oss

  Kontakta gärna någon av våra experter inom resvaneundersökningar

  Lovisa Indebetou

  Konsult hållbara transporter

  lovisa.indebetou@trivector.se

  010-456 56 05

  Emeli Adell

  Affärsområdesansvarig Framtidens transporter

  emeli.adell@trivector.se

  010-456 56 22