Förstå framtiden först

Resvanor

Resvaneundersökningar visar hur resvanor förändras

För att kunna veta hur man ska planera trafiksystemet i en stad eller region krävs att man vet hur resandet och efterfrågan på resande ser ut. Kunskapen skaffar du dig genom olika typer av resvaneundersökningar (RVUer). Resandet förändras ständigt med nya förutsättningar – både i trafiksystemet som sådant och i samhället i stort.

Resvaneundersökning: Kvinna med mobil på tåget

Genom att kartlägga invånarnas resvanor som de ser ut just nu, så får planerare och beslutsfattare ett både unikt och gediget underlag för beslut om hur det framtida trafiksystemet bör utformas och hur åtgärder för ett bättre trafiksystem ska riktas mot individer, områden och fordonsslag där det finns störst potential för förbättring. Denna kunskap gör att resurserna kan sättas in där de gör bäst nytta i förhållande till de mål som satts upp.

Frågeställningen avgör typen av resvaneundersökning

Vi har väl utarbetade koncept för olika typer av resvaneundersökningar och beroende på vilka frågeställningar du har kan vi hjälpa dig med t ex:

  • Befolknings-RVU, t ex resvanor inom en stad eller en kommun eller inom ett län.
  • Ombordundersökningar på kollektivtrafiken.
  • Platsspecifika undersökningar, t ex resecentrum, knutpunkt  eller affärscentra.
  • Undersökningar av företags/organisationers resor (anställdas resor, besökandes resor och godstransporter).
  • Undersökningar bland speciella grupper, t ex barn.
  • Skräddarsydda webbenkäter för resvaneundersökningar.

Nu gör mobilen resvaneundersökningen

Läs mer om TRavelVU - App för att samla in högkvalitativ resvanedata.

Referens

Resvaneundersökning i Stockholms län 2015, en resvaneundersökning som gick ut till 130 000 invånare.

Kontakta oss

Kontakta gärna någon av våra experter inom resvaneundersökningar