Samhällsekonomi

  En samhällsekonomisk beräkning hjälper dig fatta beslut

  Inom transportområdet används samhällsekonomiska kalkyler och beräkningar för att visa nyttor och effekter av samhällsbetalda åtgärder och satsningar. En samhällsekonomisk beräkning ger er underlag för att välja vilka åtgärder och investeringar som ska göras.

  Motorväg genom storstad

  I en samhällsekonomisk kalkyl värderas trafiksäkerhetseffekter, miljöeffekter, trängsel, restid med mera i kronor för att göra det möjligt att jämföra nyttorna med investeringskostnaden. Det blir också möjligt att jämföra olika åtgärdsalternativ med varandra. På senare tid har det även blivit möjligt att värdera påverkan på folkhälsan beroende på alternativens konsekvenser.

  Viktig del i beslutsunderlaget

  Eftersom transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet är en samhällsekonomisk kalkyl en viktig del av beslutsunderlaget.

  Exempel på vad vi erbjuder:

  • Samhällsekonomisk kalkyl där utredningsalternativ jämförs med jämförelsealternativet avseende restid, miljöeffekter, trafiksäkerhet, trafikeringskostnad, investeringskostnad, hälsoeffekter med mera.
  • Samlad effektbedömning SEB med samhällsekonomisk kalkyl, transportpolitisk målanalys och fördelningsanalys enligt Trafikverkets metod.
  • Fakta och underlag om hållbara transporters effekter på samhället.
  • Kalkyler för gång- och cykelåtgärder, GC-kalk, för samhällsekonomisk värderingar av cykelåtgärder och investeringar för gångtrafik enligt Trafikverkets metod.

  Kontakta oss

  Kontakta gärna någon av våra experter kring hälsa och aktiv mobilitet:

  Stina Hörtin

  Konsult hållbara transporter

  stina.hortin@trivector.se

  010-456 56 80

  Malin Mårtensson

  Konsult hållbara transporter

  malin.martensson@trivector.se

  010-456 56 35