Tillgänglighetsanalys

  Tillgänglighet – hela resan och för alla

  Tillgänglighet handlar om att skapa hinderfria miljöer, men också om de övergripande planeringsförutsättningarna, till exempel lokalisering av bebyggelse och planering av infrastruktur samt om att ge tillgång till olika trafikslag av god kvalitet.

  Vi kan hjälpa dig att förbättra tillgängligheten på alla nivåer som övergripande planeringsförutsättningar, till exempel avstånd, restid, lokalisering och utbud, tillgång till och kvalitet hos hållbara trafikslag och deras infrastruktur samt hinderfri utformning av utemiljöer och kollektivtrafik, det vill säga tillgänglighet och användbarhet för alla.

  Få fart på tillgänglighetsarbetet

  Vi kan hjälpa dig med allt från enstaka punktinsatser till att utreda helheten, och arbetar med flera olika verktyg:

  • Tillgänglighetsindex som beslutsstöd och för jämförelser och uppföljning.
  • ISEMOA:s tillgänglighetsrevision för att utvärdera och förbättra tillgänglighetsarbete i kommuner och regioner.
  • Tillgänglighetsinventering i utemiljöer och i kollektivtrafiken.
  • Tillgänglighetsprogram och tillgänglighetsplan
  • Åtgärdsprogram och tillgänglighetsanpassade lösningar.
  • Utvärdering och uppföljning av tillgänglighetsprogrammet eller andra dokument och/eller enskilda insatser och åtgärder.
  • Insiktsutbildning och andra kurser.
  • Stöd och bollplank.

  Kontakta oss

  Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er med frågor som rör tillgänglighet för alla i utemiljön och i kollektivtrafiken

  Hanna Wennberg

  Affärsområdesanvarig Social hållbarhet och trafiksäkerhet

  hanna.wennberg@trivector.se

  010-456 56 08

  Malin Gibrand

  Affärsområdesansvarig Stadsutveckling

  malin.gibrand@trivector.se

  010-456 56 72