Tillgänglighetsanalyser

  Tillgänglighetsanalyser

  Hur stor andel av medborgarna bor i ett område med god tillgänglighet till olika färdsätt till arbete, utbildning, service och andra målpunkter? Vetskap om hur tillgängligheten ser ut i kommunen eller regionen är ett viktigt underlag för samhällsplaneringen. Inte minst för att kunna styra utvecklingen mot ett mer hållbart transportsystem och mer transporträttvisa.

  karta

  Mäta och styra utvecklingen

  Tillgänglighetsanalyser visar vi på hur tillgängligheten till olika målpunkter och med olika färdsätt ser ut. Genom de tillgänglighetsmått som tas fram kan vi se hur de hållbara färdsätten står sig jämfört med tillgängligheten med bil. Vi kan också se hur rättvist fördelad tillgängligheten i kommunen eller regionen är mellan olika geografiska områden och befolkningsgrupper. Det innebär att tillgänglighetsanalyser är viktiga underlag för att mäta och styra mot hållbar tillgänglighet, utifrån både miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv.

  Lämpliga mått och metoder

  Det finns många sätt att mäta och beskriva tillgänglighet. Vi utgår från vad forskningen säger om människors preferenser när det gäller tillgänglighet och hur detta bäst fångas av mått. Från flera tidigare uppdrag för kommuner och regioner har vi byggt upp en god erfarenhetsbas att utgå ifrån när det gäller val av lämpliga tillgänglighetsmått och relevanta antaganden kring metodik. Till exempel använder vi både närhets- och utbudsbaserade mått, eftersom vi vet att vissa målpunkter vill människor ha inom gångavstånd, medan andra är viktiga att ha tillgång till ett utbud av.

  Många olika användningsområden

  Våra tillgänglighetsanalyser skräddarsys efter kundens behov och förutsättningar, inte minst vad analysen ska användas till. Det finns nämligen många relevanta användningsområden för tillgänglighetsanalyser. De tillgänglighetsmått som tas fram kan användas för sig själva eller sammanvägda för att uttala sig om hur exempelvis tillgängligheten med hållbara färdsätt ser ut i kommunen eller regionen.

  Analysen kan användas som uppföljningsverktyg för trafikstrategin och liknande. Den kan också utgöra nuläges- och bristanalys för detaljplanering, trafikutredning, mobilitets- och parkeringsutredning etc. Tillgänglighetsanalyser kan också utgöra underlag för sociala konsekvensanalyser och för förståelse av transporträttvisa. Möjligheterna är oändliga.

   

  Kontakta oss

  Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er med tillgänglighetsanalyser utifrån era specifika behov och förutsättningar.

  Nina Hvitlock

  Konsult hållbara transporter, utbildningsansvarig

  nina.hvitlock@trivector.se

  010-456 56 20

  Astrid Michielsen

  Konsult hållbara transporter

  astrid.michielsen@trivector.se

  010-456 56 75