Trafikanalys

  Trafikanalys visar framtida möjligheter

  Trafikanalys Kiruna, bil, cykel, kollektivtrafik, gång

  Exempel från Kirunas trafikmodell.

  Hur påverkas trafiksystemet av att en ny stadsdel ska byggas? Vilka åtgärder krävs för att kollektivtrafiken ska kunna erbjuda attraktiva restider? Regioner och städer växer och förändras vilket påverkar trafiksituationen och förutsättningarna för personresor och transporter. Ett hållbart och attraktivt trafiksystem ställer krav på robusthet, tillgänglighet och effektivitet. Trafikanalyser handlar om att använda olika metoder och verktyg för att kunna analysera effekter, testa åtgärder och prognostisera flöden och resande. Vi hjälper er gärna att hitta svaren på era frågor.

  Trafikananalys visar nuläge och framtid

  Det är komplext att få grepp om hur resande och transporter fungerar ur ett systemperspektiv. Vi kan hjälpa er att analysera nuläget eller olika framtidsscenarier, för alla trafikslag. Från en enskild korsning, till en stadsdel eller en hel stad respektive region. Vi hjälper till att hitta rätt metod för er frågeställning och vilka åtgärder som krävs för att trafiksystemet ska utvecklas hållbart i relation till övriga staden eller regionen. Att tydligt visualisera och kommunicera komplexa resultat är någonting vi värderar högt, liksom att diskutera resultaten med er.

  Exempel på vad vi kan analysera:

  • stad, kommun och region, i till exempel Visum, Emme och Sampers (makronivå).
  • stadsdel eller mindre stad i till exempel Dynameq (mesonivå)
  • korsning eller stadsdel i till exempel Vissim eller Capcal (mikronivå)
  • stora mängder data (verktyg efter behov)

  I samband med att vi genomför trafikanalyser gör vi ofta samhällsekonomiska bedömningar och geografiska analyser.

  Är du sugen på att göra exjobb inom trafikanalys?  Spana då in våra exjobbsförslag.

  Kontakta oss

  Kontakta gärna någon av våra experter inom trafikanalys

  Stina Hörtin

  Konsult hållbara transporter

  stina.hortin@trivector.se

  010-456 56 80